Szkolenia

SZKOLENIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY INFORMACJI

Bezpieczeństwo danych w Internecie - poziom podstawowy - 9 godz.

Bezpieczeństwo danych w Internecie - poziom zaawansowany  - 3 godz. 

Bezpieczne korzystanie z komputera  - 4 godz.

SZKOLENIA W ZAKRESIE PAKIETU MICROSOFT OFFICE

Microsoft Word - poziom podstawowy  - 24 godz. /6 spotkań 4-godzinnych, 1 raz w tygodniu/

Microsoft Word - poziom średnio zaawansowany  - 32 godz. /8 spotkań 4-godzinnych, 1 raz w tygodniu/

Microsoft Word - poziom zaawansowany - 28 godz. /7 spotkań 4-godzinnych, 1 raz w tygodniu/

Microsoft Excel - poziom podstawowy - 24 godz. /6 spotkań 4-godzinnych, 1 raz w tygodniu/

Microsoft Excel - poziom średnio zaawansowany  - 44 godz. /11spotkań 4-godzinnych, 1 raz w tygodniu/

Microsoft Excel - poziom zaawansowany   - 48 godz. /12 spotkań 4-godzinnych, 1 raz w tygodniu/

SZKOLENIA W ZAKRESIE ZDALNEJ EDUKACJI I NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII W NAUCZANIU

Podstawy platformy Moodle dla nauczycieli  - 4 godz. /1 spotkanie 4-godzinne/

Przygotowanie lekcji oraz warsztatów na platformie Moodle  - 8 godz. /2 spotkania 4-godzinne/

Pomiar dydaktyczny na platformie Moodle czyli tworzenie testów i quizów  - 8 godz. /2 spotkania 4-godzinne/

Przygotowanie i publikacja materiałów dydaktycznych, audiowizualnych przy pomocy programu Camtasia Studio - 8 godz. /2 spotkania 4-godzinne, 1 raz w tygodniu/