Regionalne Centrum Informatyczne

10-710 Olsztyn, ul. Słoneczna 54 - Tel.: (89) 523 47 69 / Fax: (89) 524 51 91
e-mail: rci@uwm.edu.pl / rci_sekretariat@uwm.edu.pl

 

Podstawowe zadania Regionalnego Centrum Informatycznego:

 • zapewnienie pracownikom i studentom Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie sprawnego dostępu do krajowych i światowych zasobów sieciowych,
 • udostępnianie oprogramowania i technologii dużych mocy obliczeniowych w celu wspierania badań naukowych i procesu dydaktycznego,
 • udostępnienie zasobów informatycznych na potrzeby rozwoju telemedycyny w regionie,
 • prowadzenie działalności edukacyjnej w obszarze informatyki
 • inicjowanie kierunków rozwoju informatyzacji Uniwersytetu i dbałość o rozwój technologiczny stosowanych technik informatycznych,
 • współpraca z innymi instytucjami w zakresie technologii informatycznych

 

Rada Regionalnego Centrum Informatycznego UWM w Olsztynie:

 1. dr hab. Ireneusz BIAŁOBRZEWSKI, prof. UWM
 2. dr hab. n. med. Jerzy GIELECKI, prof. UWM
 3. dr hab. Mirosław GORNOWICZ, prof. UWM
 4. dr hab. Jan JAKÓBOWSKI, prof. UWM
 5. dr Jan JASTRZĘBSKI
 6. mgr inż. Marcin KWIECIEŃ
 7. dr Maciej MACIEJCZYK
 8. mgr Andrzej RYDZEWSKI
 9. dr hab. Jerzy PRZYBOROWSKI, prof. UWM
 10. dr Halina TAŃSKA
 11. prof. dr hab. Zbigniew WIECZOREK
 12. dr inż. Anna WIŚNIEWSKA
 13. dr hab. Radosław WIŚNIEWSKI, prof. UWM
 

Struktura RCI:

mgr Andrzej Rydzewski - dyrektor RCI
tel. (89) 523-45-35, tel. kom. +48 519 832 394, e-mail: andrzej.rydzewski@uwm.edu.pl, pok. E 2/3

mgr Leszek Ołdakowski - specjalista ds. informatyki, organizacja ogólnouczelnianych zakupów sprzetu komputerowego i oprogramowania
tel. (89) 524-61-71, tel.kom. +48 691 522 524, e-mail: leszek.oldakowski(at)uwm.edu.pl, pok. E 2/2

mgr Emilia Olender - prowadzenie biura RCI
tel. (89) 523-47-69, e-mail: emilia.olender@uwm.edu.pl , pok. E 2/2

 

Działy: