UWM Liderem Innowacji

UWM został „Liderem Wdrażania Regionalnych Strategii Innowacji". To ukoronowanie trzyletniego programu, w którym wzięli udział pracownicy i absolwenci uniwersytetu.

Projekt „Regionalny transfer wiedzy UWM - staże pracowników i absolwentów w firmach", realizowany był w ramach Działania 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006.

Podstawowym celem przedsięwzięcia było zwiększenie konkurencyjności firm i przedsiębiorstw, które miały skorzystać z innowacyjnych rozwiązań wdrażanych przez pracowników i absolwentów UWM. Współpraca miała także pomóc rozpoznać potrzeby i oczekiwania przedsiębiorców w stosunku do przyszłej ewentualnej współpracy ze sferą badawczo-rozwojową.

W ramach projektu 122 absolwentów UWM i 76 pracowników odbyło staże w kilkudziesięciu firmach w regionie i poza nim. W trakcie pracy stażyści mogli liczyć na wypłatę dodatku stażowego, zwrot kosztów podróży, czy wyżywienia, jeśli odbywali staż poza miejscem zamieszkania. W rezultacie, w wyniku odbycia stażu, pracę znalazło 24 absolwentów i jeden pracownik uczelni (pierwotnie zakładano, że pracę znajdzie 15 osób). Projekt zakładał także, że stażyści wdrożą w przedsiębiorstwach 15 innowacji organizacyjnych, technicznych lub technologicznych. Okazało się, że stażyści wdrożyli 270 innowacyjnych rozwiązań! Chodzi o rozwiązania nowatorskie w skali danego przedsiębiorstwa.