Uczelnia przyjazna studentom

Ten zaszczytny tytuł Parlament Studentów Rzeczpospolitej Polskiej przyznał UWM już dwa razy. Pierwszy raz w 2004 r. i drugi - w 2008 r. W plebiscycie wzięło udział 70 polskich uczelni.

Co zadecydowało o uhonorowaniu UWM? Udział studentów w senacie akademickim i komisjach rekrutacyjnych, ułatwienia w komunikowaniu się z władzami wydziałów oraz sposób rozwiązywania spornych kwestii. Parlament brał również pod uwagę możliwość indywidualizacji studiów, darmowe nauczanie języków obcych, liczbę studentów przypadających na profesora, ochronę prac dyplomowych przed plagiatami. Ważne były też dla niego warunki nauki i wypoczynku, możliwości rozwoju zainteresowań. Oceniał m.in. liczbę miejsc w akademikach (UWM ma ich ok.4300 ) i ich standard, dostęp do nich osób niepełnosprawnych, ponadto przygotowanie zaplecza bibliotecznego. Liczyło się też wspieranie aktywności studenckiej, w tym dofinansowanie kół naukowych (na UWM ok.150) i organizacji studenckich. Parlament docenił, że na uniwersytecie działa np. studenckie Radio UWM FM, Telewizja Kortowo i gazety, w których żacy mogą sprawdzić siły, że jest silny zespół Pieśni i Tańca „Kortowo”, chór Wawrzyczki, że organizuje się juwenalia. Nie brak też sukcesów sportowych.