Uchwały PKA

Uchwała nr 961 / 2011 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie zasad przeprowadzania wizytacji przy dokonywaniu oceny programowej -  pobierz  

załącznik nr 1 -  pobierz pdf  załącznik nr 2 - pobierz pdf

 

Uchwała nr 962 / 2011 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie zasad przeprowadzania wizytacji przy dokonywaniu oceny instytucjonalnej - pobierz 

załącznik nr 1 - pobierz pdf  załącznik nr 2 - pobierz pdf

 

Uchwałę Nr 873 / 2007 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 8 listopada 2007 r. w sprawie wytycznych do przygotowania raportu samooceny - pobierz

załącznik nr 1 - pobierz pdf ,  załącznik nr 2 - pobierz pdf , załącznik nr 3 - pobierz pdf