Zakończenie prac

Kompleksowa termomodernizacja budynku przy Pl. Łódzkim 3  zakończyła się 17 marca 2016 roku podpisaniem końcowych protokołów odbioru prac budowlanych. Wszystkie prace przebiegały prawidłowo i zakończyły się zgodnie z harmonogramem. Budynek zyskał nie tylko nową elewację w bardziej przyjaznych  kolorach ale również nowe okna- 466 szt., drzwi,- 10 szt., nową instalację wewnętrzną c. o, c. w. u. i nowy węzeł cieplny. Bardzo ważnym elementem remontu była wymiana oświetlenia na energooszczędne. Po tak gruntownym remoncie spodziewane są bardzo duże oszczędności energii cieplnej i energetycznej - nawet do 65% w skali rocznej. Planowany czas zwrotunakładów inwestycyjnych to 11 lat.

Ostateczny koszt inwestycji wyniósł : 3 034 286,59 zł, w tym:

uzyskana dotacja: 2 224 611,66 zł,

wkład własny beneficjenta: 556 153,41 zł,

koszty niekwalifikowane: 253 521,52 zł

Pierwszy etap projektu został zakończony.

W kwietniu 2016 roku Uniwersytet otrzymał informację o wydłużeniu okresu kwalifikowalności wydatków w projekcie do 30 kwietnia 2017 roku.

A oto wizualne efekty termomodernizacji