Ładniejszy wygląd i mniejsze koszty

W dn. 29.12.2016 r. odbyła się konferencja prasowa poświęcona efektom kompleksowej termomodernizacji budynku dydaktyczno-administracyjnego przy pl. Łódzkim 3. Są one nie tylko widzialne, ale i odczuwalne.

Konferencje prowadził Tomasz Szczyglewski, zastępca kanclerza UWM ds. inwestycyjno-technicznych. Na początku wyjaśnił na czym polega kompleksowa termomodernizacja, skąd UWM miał na nią pieniądze i czym są fundusze norweskie i EOG, które udzieliły wsparcia uniwersyteckiej inwestycji.

Są one formą bezzwrotnej pomocy zagranicznej przyznanej przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię. Przyczyniają się do zmniejszania różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Obszarami wsparcia są: ochrona środowiska, energia odnawialna, rozwój społeczny  i regionalny, badania naukowe, społeczeństwo obywatelskie i inne.

Jak poinformował Tomasz Szczyglewski, zastępca kanclerza UWM kompleksowa termomodernizacji budynku dydaktyczno-administracyjnego przy pl. Łódzkim 3 zaczęła się w lipcu 2015 r., a zakończyła w marcu 2016 r. Całkowita wartość tego przedsięwzięcia wynosiła ok. 2,8 mln zł, w tym dofinansowanie z funduszu EOG ponad 2,2 mln zł i wkład własny UWM ok. 560 tys. zł. Na termomodernizację składało się: ocieplenie ścian zewnętrznych, dachów i poddaszy budynku, wymiana okien i drzwi, modernizacja instalacji c.o., modernizacja węzłów cieplnych, przyłączeniowych, izolacja przewodów rozprowadzających ciepło, wyposażenie każdego węzła w układ pomiarowy, automatykę regulacyjną, wraz ze sterowaniem, do okresowego wyłączania ogrzewania oraz do rozliczeń, zastosowanie baterii energooszczędnych w sanitariatach i wymiana oświetlenia na energooszczędne lampy LED.

Zakładany efekty termomodernizacji to niemal trzykrotne zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery spowodowane takim samym zmniejszeniem zużycia energii przez ten budynek. To pociągnie za sobą również oszczędności w wysokości 263 tys. zł rocznie (z ok. 428 tys. zł przed termomodernizacją do 165 tys. zł).

- Wyniki uzyskane po pierwszych 3 miesiącach sezonu grzewczego potwierdzają przyjęte założenia – potwierdza Mirosław  Stankiewicz, główny energetyk UWM.

Dodatkowym efektem termomodernizacji tego budynku jest także zmiana jego elewacji. Wygląda teraz dużo lepiej.