wojsko

  • 10/10/2018

    Spotkanie uczestników Legii Akademickiej

    Myślisz o karierze w wojsku? Chcesz wstąpić do Wojsk Obrony Terytorialnej? Koordynator programu Legia Akademicka zaprasza absolwentów części praktycznej projektu na spotkanie z przedstawicielami Ministerstwa Obrony Narodowej.