Uniwersytet Warmińsko-Mazurski otwiera bramy wiedzy dla uniwersytetów trzeciego wieku

  • Seniorzy podczas podsumowania projektu
    19/10/2018

    UWM podsumował projekt skierowany do seniorów

    Zakończył się projekt „Uniwersytet Warmińsko-Mazurski otwiera bramy wiedzy dla uniwersytetów trzeciego wieku". W konferencji podsumowującej wzięli udział seniorzy z 13 uniwersytetów trzeciego wieku Warmii i Mazur.