Spitzbergen

  • Aleksandra Załuszniewska i Sławomir Gromadzki
    17/03/2017

    Po praktykę na … Spitsbergen

    Dwoje studentów UWM weźmie udział w półrocznym kursie na Norweskim Uniwersytecie Nauk o Życiu w Oslo. Część zajęć odbędą na Spitsbergenie, wyspie położonej najbliżej bieguna północnego.