POWER

  • studenci przy komputerach
    15/05/2019

    Najnowsza technika podniesie jakość kształcenia

    Już od nowego roku akademickiego na UWM ruszy nowy program „Uniwersytet wielkich możliwości'. Jego celem będzie podniesienie oceny kierunków kształcenia, a także tworzenie obrazu UWM jako uczelni nowoczesnej, społecznie odpowiedzialnej i otwartej na zmiany.