I Olsztyńska Konferencja Penitencjarna

  • 19/09/2016

    Naukowcy zaglądają za „kraty”

    Przeludnienie zakładów karnych, sens kary dożywocia i europejskie standardy traktowania więźniów niebezpiecznych. Te i inne zagadnienia poruszali uczeni podczas I Olsztyńskiej Konferencji Penitencjarnej.