Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

  • 08/06/2016

    Ministerstwo wspiera UWM

    Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało UWM ok. 1,2 mln zł. Dotacja jest przeznaczona na utrzymanie i użytkowanie Miejskiej Sieci Komputerowej OLMAN w Olsztynie.