Międzynarodowa Akademia Prawa Porównawczego

  • prof. Mariola Lemonnier z Wydziału Prawa i Administracji UWM
    15/02/2016

    Cenione prawo porównawcze

    Chociaż Unia Europejska dąży do ujednolicania prawa to komparatystyka nie traci na znaczeniu. Aby coś ujednolici, najpierw trzeba to porównać, znaleźć wspólny mianownik i różnice.