laur

  • 01/04/2016

    Laury „Najlepszym z najlepszych” dla UWM

    Wydział Medycyny Weterynaryjnej UWM oraz dr n. med. Tomasz Waśniewski z Wydziału Nauk Medycznych znaleźli się w gronie instytucji i osób wyróżnionych przez marszałka województwa Laurem „Najlepszym z najlepszych”.