Instytut Słowiańszczyzny Wschodniej

  • 18/06/2018

    Międzynarodowa konferencja slawistyczna

    Instytut Słowiańszczyzny Wschodniej UWM zaprasza na międzynarodową konferencję slawistyczną „Polsko-wschodniosłowiańskie kontakty językowe, literackie i kulturowe”.
  • 23/02/2016

    Kobiety sukcesu z UWM

    Aż dwie przedstawicielki UWM znalazły się w Złotej Dziesiątce Kobiet sukcesu Warmii i Mazur. Są to dr hab. Danuta Kruk, prof. UWM oraz dr hab. Iwona N’diaye, prof. UWM.