absolutorium

  • 01/07/2019

    Absolutorium na kierunku lekarskim

    Patrycja Góralczyk, Maciej Suwiński, Agata Felska, Małgorzata Hildebrandt, Alex Daoud, Gabriel Sargon Awrohum i Malin Holm - to najlepsi absolwenci kierunku lekarskiego UWM w 2019 r. W sobotę 29 czerwca odebrali nie tylko nagrody za wyniki w nauce, ale także karty absolutoryjne.
  • 29/06/2016

    Pierwsi anglojęzyczni absolwenci na medycynie

    Trzynaścioro absolwentów anglojęzycznych na kierunku lekarskim odebrało karty absolutoryjne. To był kolejny historyczny moment dla Wydziału Nauk Medycznych.