Regulamin studiów UWM

REGULAMIN STUDIÓW UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE:

- obowiązujący od 1 października 2015 r. - [otwórz]   [pobierz pdf]    [English version]   UWAGA - sprawdź zmiany poniżej

 

 Zmiany w Regulaminie Studiów, które weszły w życie z dniem 1 paźdzernika 2017 roku

  • Uchwała Nr 135 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 717 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 kwietnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie - [otwórz]
  • Uchwała Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego z dnia 24 kwietnia 2017 roku dot. zmian w Regulaminie Studiów - [otwórz}
  • Zmiany w Regulaminie Studiów - TABELA - [otwórz]

 

 > Tekst Regulaminu Studiów (z uwzględnieniem zmian wprowadzonych Uchwałą Nr 135 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 25 kwietnia 2017 r.) - [otwórz]

 


> Regulamin studiów obowiązujący od 1 października 2019 r. - [otwórz]