Usługi dostępne w sieci UWM

Każdy z Państwa posiada unikalne konto w systemie USOS, które pozwala na korzystanie z wymienionych niżej systemów. Domyślnie użytkownik posiada dwa loginy, które przypisane są do personalnego konta w USOS. Pierwszy login (dla studentów z Polski będzie to nr PESEL) służy do logowania się w: USOSweb, UL, OFFICE365 poprzez System Centralnego Uwierzytelniania CAS. Drugim loginem jest: [numer indeksu]@student.uwm.edu.pl, który jednocześnie jest adresem email w OFFICE365 i będzie służył jako login do usługi eduroam.

Cały czas trwają prace nad poszerzeniem portfela dostępnych usług. O postępach będziemy Państwa na bieżąco informować.

 

Dostępne usługi

USOSweb - Funkcjonalności USOSweb: Oglądanie uzyskanych ocen, podejrzenie informacji dotyczących podpięć do przedmiotów w konkretnych etapach studiów, sprawdzenie wyników swoich sprawdzianów, testów, egzaminów, komunikowanie się z prowadzącymi przedmiot, studentami grupy zajęciowej, innymi użytkownikami: https://usosweb.uwm.edu.pl

UL - Serwis Uniwersyteckie Lektoraty (w skrócie UL, znany także jako Rejestracja żetonowa) służy studentom Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie do rejestrowania się na przedmioty, które na ogół dostępne są dla wszystkich, niezależnie od kierunku ich studiów.
Są to:

 • przedmioty realizowane w ramach modułu ogólnouczelnianego,
 • zajęcia z wychowania fizycznego,
 • lektoraty,
 • egzaminy z języków obcych,
 • inne przedmioty (np. wykłady specjalizacyjne dla konkretnego wydziału, seminaria.)

Adres: https://ul.uwm.edu.pl

Platforma Office 365 – Każdy Student uczelni automatycznie posiada konto u usłudze Office365. Domyślnym loginem, a zarazem adresem email jest [numer indeksu]@student.uwm.edu.pl. Do usługi logujemy się poprzez stronę https://office.com, login podajemy według powyższego schematu. Po podaniu loginu usługa automatycznie przekieruje Nas do strony Centralnego Systemu Uwierzytelniania UWM. Następnie logujemy się za pomocą tych samych danych, których używamy do uwierzytelnia się w systemach USOSweb oraz UL (Przeważnie loginem jest nr PESEL). Po poprawnym zalogowaniu, uzyskamy dostęp do usług OFFICE365. Już nie długo powstanie portal informacyjny wraz z instrukcjami obsługi pakietu OFFICE365, o którym poinformujemy Państwa w osobnym mailu.

Eduroam - Eduroam (ang. Educational Roaming) jest międzynarodowym projektem sieci edukacyjnej. Umożliwia dostęp do Internetu pracownikom i studentom ośrodków akademickich w całej europie. Nie jest wymagana zmiana konfiguracji, kiedy korzystamy z eduroam w różnych miejscach. Dzięki przystąpieniu do projektu eduroam, uzyskujemy możliwość korzystania z darmowej sieci w wielu ośrodkach całej Europy (http://www.eduroam.org) i Polski (http://www.eduroam.pl).

 • Parametry Sieci - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
 • Nazwa sieci (ssid): eduroam
 • Obsługiwane standardy sieci: 802.11a/b/g
 • Uwierzytelnianie: WPA i WPA2
 • Szyfrowanie: TKIP i AES

Aby móc skorzystać z sieci Eduroam wymagane jest posiadanie aktywnego konta oraz odpowiednio skonfigurowany system operacyjny. Docelowo do uwierzytelnienia w usłudze eduroam będzie służył login i hasło z sytemu USOS. Więcej informacji: http://eduroam.uwm.edu.pl/index.php?main=info

Platforma Obsługi Nauki PLATON – Usługi Kampusowe zbudowane są oparciu o innowacyjną infrastrukturę obliczeniowo-usługową, o zasięgu ogólnokrajowym, dostarczającą aplikacji na żądanie, zdolną zapewnić szerokiemu gronu użytkowników ze środowisk akademickich i badawczych elastyczny, skalowalny dostęp do specyficznych aplikacji, zarówno w systemie MS Windows, jak i Linux, z uwzględnieniem potrzeb określonych grup zawodowych w tych środowiskach. W szczególności, pozwala to oferować następującą funkcjonalność usług:

 • zdalną pracę z aplikacjami interakcyjnymi (graficznymi) w środowisku MS Windows (np. Matlab/Simulink, narzędzia graficzne AutoCad, Corel);
 • uruchamianie na żądanie maszyn wirtualnych (z systemem MS Windows lub Linux) stanowiących dedykowane środowisko pracy dla aplikacji użytkownika, np. naukowca, programisty czy grafika;
 • możliwość zestawienia wirtualnego mini-klastra na potrzeby danego użytkownika, np. laboratorium dla grupy studentów lub naukowców korzystających z określonych aplikacji;

Więcej informacji: https://uwm.cloud.pionier.net.pl/

 

Przydatne linki i informacje

Regionalne Centrum Informatyczne: http://www.uwm.edu.pl/rci

Oferujemy pomoc Studentom potrzebującym mocy obliczeniowej, przestrzeni na aplikacje i badania, przy realizowaniu projektów informatycznych wymagających zaangażowania zasobów informatycznych.

Fundacja Żak – przydział akademików, stołówki : http://www.zak.olsztyn.pl

 

Oferta programowa dla studentów

 1. STATISTICA jest uniwersalnym, zintegrowanym systemem służącym do statystycznej analizy danych, tworzenia wykresów, operowania na bazach danych, wykonywania transformacji danych i tworzenia aplikacji. Środowisko programu jest w pełni dostępne w polskiej wersji językowej. W skład sytemu wchodzi wszechstronny zestaw zaawansowanych procedur analitycznych, stosowanych w nauce, biznesie, technice oraz zgłębianiu danych. Dodatkowe dostępne moduły: - Narzędzie STATISTICA Zestaw Dla Analiz Marketingowych i Rynkowych - Narzędzie STATISTICA Zestaw Medyczny Program dostępny na stronie (tylko z sieci uniwersyteckiej) : http://www.uwm.edu.pl/rci/zakupy/programy strona dystrybutora: http://www.statsoft.pl
 2. IBM SPSS - narzędzia analityczne. Zastosowanie rozwiązań SPSS z zakresu statystycznej analizy danych związanych z firmą i jej otoczeniem pozwala na szybkie i skuteczne osiągnięcie przewagi konkurencyjnej, wskazanie właściwych kierunków rozwoju i postępowania. Rozwiązania SPSS znajdują zastosowanie w:
  - badaniach ankietowych, pozwalając np. na zmniejszenie kosztów działalności, utrzymywanie więzi z klientami itp.;
  - bankowości i ubezpieczeń, pomagając np. w tworzeniu programów lojalnościowych, analizie ryzyka kredytowego i ubezpieczeniowego;
  - telekomunikacji, np. przy identyfikowaniu i przyciąganiu potencjalnych klientów, ocenie chłonności rynku;
  - handlu i e-biznesie, np. dając wskazówki pomocne przy konstruowaniu oferty najlepiej dopasowanej do potrzeb i oczekiwań klienta;
  - marketingu, m.in. ułatwiając segmentację klientów, badanie ich satysfakcji;
  - Enterprise Feedback Management (EFM), wspomagając zarządzanie zadowoleniem klientów oraz centralizując możliwości zbierania informacji o ich postawach i opiniach;
  - w reklamie i w mediach, np. w organizacji kampanii reklamowych itp. - przemyśle, np. przy tworzeniu produktów i kreowaniu wizerunku marki;
  - administracji, m.in. przy odkrywaniu nadużyć w płaceniu podatków i korzystaniu ze środków publicznych;
  - szkolnictwie wyższym, m.in. w mierzeniu efektywności procesów dydaktycznych itp.
  Program dostępny na stronie (tylko z sieci uniwersyteckiej): http://www.uwm.edu.pl/rci/zakupy/programy strona dystrybutora: http://www.spss.pl
 3. LabView - Graficzne środowisko programistyczne do zaawansowanych pomiarów, testów i kontroli systemów. Graficzny język programowania LabVIEW firmy National Instruments wprowadza rewolucyjne zmiany w procesie tworzenia aplikacji związanych z testowaniem, pomiarami i sterowaniem. Niezależnie od poziomu zaawansowania inżynierowie i naukowcy mogą w szybki sposób łączyć się z urządzeniami pomiarowymi i sterującymi, analizować dane, udostępniać wyniki i rozpowszechniać systemy Program dostępny na stronie (tylko z sieci uniwersyteckiej): http://www.uwm.edu.pl/rci/zakupy/programy strona dystrybutora: http://poland.ni.com/labview
 4. Sigma Plot v12 - Program do szybkiego tworzenia wykresów 2D, 3D i wizualizacji danych. Program dostępny na stronie (tylko z sieci uniwersyteckiej): http://www.uwm.edu.pl/rci/zakupy/programy strona dystrybutora: http://www.sigmaplot.com
 5. Autocad – Oprogramowanie Autodesk® do projektowania. Dostępny dla studentów po zarejestrowaniu: http://students.autodesk.com
 6. BricsCAD – Oprogramowanie do projektowania. Program Akademicki BricsCAD oferuje studentom i instytucjom edukacyjnym darmowy dostęp do wszystkich wersji oprogramowania BricsCAD i jego API. Rejestrując się studenci i instytucje edukacyjne i nauczyciele akademiccy dostają możliwość pobierania najnowszego oprogramowania i korzystania z niego przez okres 12 miesięcy. Dostępny dla studentów po zarejestrowaniu: http://www.bricsys.com/pl_PL/bricscad/academic/

 

Oferta dla studentów na pracowniach komputerowych

 1. MATLAB/Simulink - zaawansowae środowisko obliczeniowe firmy MathWorks (http://www.mathworks.com)przeznaczonym do obliczeń inżynierskich oraz ich wizualizacji. Pakiet posiada obszerne biblioteki dodatkowych Toolbox'ów umożliwiające efektywne zastosowanie pakietu w wielu dziedzinach (elektronika, analiza sygnałów, analiza obrazu, itd.) ale też w biologii czy ekonomii. Środowisko to stwarza też możliwość przeprowadzania obliczeń równoległych, symbolicznych, czy też implementowania własnych procedur napisanych w języku C/C++ czy FORTRAN Dostępny na pracowniach komputerowych.
 2. Ansys - jest oprogramowaniem służącym do wykonywania symulacji inżynierskich. Oferuje duży zakres analiz od statyki do pola magnetycznego poprzez zjawiska zmienne w czasie oraz możliwość symulacji zjawisk liniowych i wyszukanych nieliniowości. Program posiada wszystkie narzędzia potrzebne do postawienia zadania, rozwiązania i weryfikacji wyników bez potrzeby korzystania z dodatkowego zewnętrznego oprogramowania. Program ANSYS oferuje bardzo duży zakres analiz, od CFD, statyki, do pola elektromagnetycznego poprzez symulację procesów opisanych równaniami liniowymi i silnie nieliniowymi. Program posiada wszystkie narzędzia potrzebne do generowania siatki, rozwiązania i weryfikacji wyników bez potrzeby korzystania z dodatkowego zewnętrznego oprogramowania. Więcej informacji np. na stronie dystrybutora: www.mesco.com.pl i stronie producenta: http://www.ansys.com Dostępny na pracowniach komputerowych.


Załącznik: Usługi dostępne w sieci UWM