Przedmioty - moduł ogólnouczelniany oraz z zakresu nauk humanistycznych lub nauk społecznych WSTiS w Ełku

 Zasady realizacji przedmiotów w ramach modułu ogólnouczelnianego 

oraz z zakresu nauk humanistycznych lub nauk społecznych 

dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych 

w semestrze letnim roku akademickiego 2018/2019 

na Wydziale Studiów Technicznych i Społecznych w Ełku

 (Filia UWM w Olsztynie)

 

  1.   Zasady realizacji przedmiotów w ramach modułu ogólnouczelnianego oraz z zakresu nauk humanistycznych lub nauk społecznych obowiązują na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach pierwszego stopnia.
  2. Rada Wydziału określa dla studentów danego kierunku studiów obowiązującą liczbę przedmiotów (zgodnie z planem studiów danego kierunku) oraz ustala semestr rozpoczęcia i zakończenia kształcenia.
  3. Przedmioty, o których mowa w pkt. 1 prowadzone są wyłącznie w formie wykładów, w wymiarze od 15 do 45 godzin, w dwóch niezależnych edycjach, tj. w semestrze zimowym (pierwsza edycja), w semestrze letnim (druga edycja).
  4. Student dokonuje wyboru przedmiotu(ów) spośród oferty określonej dla danego kierunku studiów.
  5. Student dokonuje zapisu na przedmiot w dziekanacie Wydziału w terminie od 11 lutego 2019 r. do 13 lutego 2019 r. w godz. od 8.00 do 14.00.
  6. Każdy przedmiot kończy się zaliczeniem z oceną.
  7. Wyklucza się możliwość zmiany oraz rezygnacji z przedmiotu, na który dokonano zapisu.
  8. Studenci, którzy nie uzyskają zaliczenia z przedmiotu, zobowiązani są do powtarzania zajęć.