Oświadczenia stypendialne

Oświadczenia:  

  1. Oświadczenie o dochodach niepodlegających opodatkowaniu [pobierz]
  2. Oświadczenie o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców [pobierz]
  3. Oświadczenie – stypendium rektora [pobierz]
  4. Oświadczenie – stypendium dla osób niepełnosprawnych [pobierz]
  5. Oświadczenie – zapomoga [pobierz]
  6. Oświadczenie – stypendium socjalne i socjalne zw. [pobierz]
  7. Oświadczenie alimenty [pobierz]
  8. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - pomoc materialna [pobierz]
  9. Wniosek o ponowne przeliczenie dochodu – druk [pobierz]

 

 

Opublikowane przez Biuro ds. Studenckich