Konferencje Naukowe

Dofinansowanie i rozliczenie konferencji finansowanych przez Prorektora ds. Studenckich

Podanie o dofinansowanie udziału w konferencji z listy wydziałowej  powinno być złożone w sekretariacie Prorektora ds Studenckich min. 2 tygodnie przed terminem wpłaty wpisowego

Powinno zawierać:

 • podanie z uzasadnieniem – podpisane przez Opiekuna i Przewodniczącego Koła oraz zaopiniowane przez  Pełnomocnika Dziekana ds. Kół Naukowych
 • kosztorys – z podaną listą uczestników, tematami wystąpień i wyszczególnieniem kosztów (diety, przejazdy, noclegi)
 • zaproszenie lub oficjalną informację o konferencji

Po uzyskaniu dofinansowania na wyjazd

 • Wpisowe na konferencję powinno być opłacane przez Uczelnię, Wniosek o zaliczkę [otwórz] wypełniony przez opiekuna koła naukowego i zarejestrowany u Pełnomocnika Rektora
 • Wypełniona i zarejestrowana (w sekretariacie Prorektora ds Studenckich) Umowa o zwrot kosztów podróży [otwórz] . Podczas konferencji konieczne potwierdzenie udziału - pieczątka i podpis organizatora konferencji

Po powrocie z konferencji – rozliczenie dofinansowania

Wszystkie dokumenty: Faktury (wystawione na Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie za wpisowe, noclegi itp.), Umowa o zwrot kosztów podróży [otwórz] podpisane przez Pełnomocnika Rektora oraz bilety za przejazdy zaniesione do działu kontroli finansowej (Rektorat p. 04)

 

Wykaz konferencji naukowych na rok akademicki 2020/2021

 

 •  WYDZIAŁ BIOINŻYNIERII ZWIERZĄT

(1). Międzynarodowe Sympozjum Studenckich Kół Naukowych oraz Ogólnopolska Konferencja Doktorantów - "Środowisko-Roślina-Zwierzę-Produkt" - Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie - kwiecień 2021 r.

(2). Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Naukowych  - "Nauka dla Środowiska Przyrodniczego" - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - kwiecień 2021 r.

(3).Konferencja Studenckich i Doktoranckich Kół Naukowych - „Nauka młodych – osiągnięcia i perspektywy" - Uniwersytet Humanistyczno- Przyrodniczy w Siedlcach - wrzesień 2021 r.

(4).Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców Nauk Przyrodniczych - „Wkraczając w świat nauki – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu – wrzesień  2021 r.

 

 •  WYDZIAŁ BIOLOGII I BIOTECHNOLOGII

(1). Online LIMSC - Leiden International Bio Medical Student Conference, 12-13 marca 2021, Lejda, Holandia (online),

(2). 21th International Congress of Young Medical Scientists, 27-29 maja 2021, Poznań (online).

(3). MycoRise Up! „Młodzi w mykologii”, kwiecień/maj 2020, Spała, on-line (druga Ogólnopolska Konferencja Mykologiczna dla studentów i doktorantów organizowana przez Polskie Towarzystwo Mykologiczne i Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego.

(4). 28th International Student Congress of (bio)Medical Sciences, 8-10 czerwca 2021, Groningen, Holandia (online lub hybrydowo),

(5). The 7th World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium - WMESS 2021, Praga (Czech Republic), 6-10 wrzesień 2021 (online)

 

 • WYDZIAŁ GEOINŻYNIERII

(1). Młodzi dla Inżynierii Środowiska - Politechnika Warszawska

(2). GIS w nauce - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

 

 • WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY

(1). Międzynarodowe Studenckie Seminarium Językoznawcze (odbywa się we współpracy z Narodowym Lwowskim Uniwersytetem im. Iwana Franki)

(2). Ogólnopolski Zjazd Historyków Studentów (konferencja, której edycje każdego roku organizuje inny ośrodek naukowy, wybrany spośród zgłoszonych kandydatur przez sejmik studentów i doktorantów).

(3). Ogólnopolska Konferencja Studentów Historyków Wojskowości (konferencja, której edycje każdego roku organizuje inny ośrodek naukowy).

(4). Ogólnopolska Konferencja Studencko-Doktorancka Students' Corner organizator: Koło Naukowe Anglistów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

(5). Ogólnopolski Zjazd Studentów Archiwistyki

 

 • WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI

(1). ICIST 2021 (International Conference on Information and Software Technologies), 14-16 October, 2021, Kaunas, Lithuania, call for papers: https://icist.ktu.edu/wp-content/uploads/sites/317/2020/10/2021-konf-_kvietimas-653x1024.png

(2). IJCRS 2021 (International Joint Conference on Rough Sets), 19 – 24 September 2021 Bratislava, Slovakia

(3). ICAISC 2021 (The 20th International Conference on Artificial Intelligence and Soft Computing), JUNE 20-24, 2021

(4). KES - IDT 2021 (Intelligent Decision Technologies, KES virtual conference center), 14-16 June 2021, http://idt-21.kesinternational.org/

(5) IRC (International Conference on Robotic Computing), CHARMS Workshop,

(6) First international conference on AI-ML Systems - doctoral symposium. https://www.aimlsystems.org/2021/callSymposium

 

 • WYDZIAŁ MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ

(1). XVI Kongres Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych: odbędzie się w dniach 19-20.11.2021 roku na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie;

(2). XXVI Międzynarodową Konferencję Studenckich Kół Naukowych (XXXVIII Sejmik SKN) organizuje Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu w dniach …… 2021 roku;

(3). Ogólnokrajowa Konferencja Młodzi Naukowcy w Polsce – Badania i Rozwój - marzec 2021 r.;

(4). Międzynarodowa Studencka Konferencja Naukowa, która odbędzie się na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu Medycyny Weterynaryjnej i Biotechnologii S.Z. Gzhyskiego, Lwów, Ukraina;

(5). Międzynarodowe Sympozjum Studenckich Kół Naukowych oraz Ogólnopolska Konferencja Doktorantów organizowanych pod hasłem: „Środowisko-Roślina-Zwierzę-Produkt” - Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, które odbędzie się w formie online 15 kwietnia 2021 r. 

 

 • WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

(1). Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców - organizowana przez Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego (konferencja cykliczna)

(2). Karierosfera – Konkurs Wiedzy Biznesowej we Wrocławiu

 

 

 • WYDZIAŁ LEKARSKI

(1). International Medical Students’ Conference 2021 - Kraków - 22.04-24.04  (https://imsc.cm-uj.krakow.pl/)

(2). Juvenes Pro Medicina, 2021 - Łódź - 14.05-16.05 https://www.facebook.com/events/417393232784593

(3). International Congress of Young Medical Scientists 2021 - Poznań - 27.05-29.05   https://icyms.ump.edu.pl/

(4). 50- Ogólnopolska 5. Międzynarodowa Konferencja Studentów Uczelni Medycznych – Szczecin - 12.03-14.03. https://www.facebook.com/events/140355577850974/

(5). Warsaw International Medical Congress – Warszawa      https://wimc.wum.edu.pl/

 

 • WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

(1). ICEPSP 2021 (15 International Conference on Ethics, Political Science and Policy)-  Zurych Szwajcaria

(2). Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców „Psychoróżności”  - Uniwersytet Śląski

(3). Konferencja Forum Pedagogów (doroczna) - Uniwersytet Wrocławski

(4). Seminarium Naukowe  - towarzyszące dorocznemu Zjazdowi Polskiego Stowarzyszenia Szkół Pracy Socjalnej (co roku w innym ośrodku akademickim)

(5). Kultura – sztuka ludzkiego życia - Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu Fundacja Campus w Stalowej Woli

 

 • WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH 

(1). Międzynarodowa Szkoła Komputerowego Wspomagania Projektowania, Wytwarzania i Eksploatacji - Wojskowa Akademia Techniczna.

(2). Konferencja Naukowo-Techniczna, Automatyzacja — Nowości i Perspektywy - Patronat Naukowy Komitet Automatyki i Robotyki Polskiej Akademii Nauk

(3). Ogólnopolska Sesja Studenckich Kół Naukowych - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie.

(4). Międzynarodowa Konferencja Nuklearna- Międzywydziałowe  Studenckie Koło Naukowe POLONIUM przy Politechnice Poznańskiej.

 

 • WYDZIAŁ NAUKI O ŻYWNOŚCI 

(1). Dni Młodych Liderów Jakości, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 10-11.06.2021.

(2). XXV Jubileuszowa Sesja Naukowa Sekcji Młodej Kadry Naukowej PTTŻ „Przyszłość w żywności – żywność w przyszłości” Wrocław 21-22 maja 2021 r.

(3). XXVI Międzynarodowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych, XXXVIII Sejmik SKN, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

(5). VII Ogólnopolska Sesja Studenckich Kół Naukowych, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

 

 • WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI

(1). Ogólnopolska Konferencja Naukowa „KRIMED” Metody badawcze w kryminalistyce i medycynie sądowej- UMCS w Lublinie

(2). OKN "Współczesne wyzwania nauk penalnych" - Uniwersytet w Białymstoku

 

 • WYDZIAŁ ROLNICTWA I LEŚNICTWA

(1). Międzynarodowe Sympozjum Studenckich Kół Naukowych oraz Ogólnopolska Konferencja Doktorantów "Środowisko-Roślina-Zwierzę-Produkt" Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie –online 15 kwietnia 2021 r.

(2). Interdyscyplinarna Akademicka Konferencja Ochrony Środowiska, Politechnika Gdańska

(3). Międzynarodowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych (Sejmik SKN) - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.

(4). Konferencja Studenckich i Doktoranckich Kół Naukowych, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach.

(5). Ogólnopolska Sesja Studenckich Kół Naukowych, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie.

 

 • WYDZIAŁ SZTUKI

(1). Festiwal „O Warmio moja miła” im. F. Nowowiejskiego w Olsztynie

(2). Międzynarodowy Festiwal Muzyki Chóralnej im. F. Nowowiejskiego w Barczewie

(3). Cecyliada – chóralne święto muzyki

(4). Universitas Cantat – cykl uniwersyteckich koncertów chóralnych

(5). Śpiewajmy kolędy – chóralne koncerty uniwersyteckie

 

 • WYDZIAŁ TEOLOGII

(1).Tydzień Filozoficzny, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.

(2).Tydzień Eklezjologiczny, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.

(3). Ogólnopolska Konferencja Naukowa Młodych TeologówIuvenes Errantes”, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.

(4). Dzień Pedagoga, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.

(5). Konferencja naukowa dla doktorantów i studentów z cyklu „Rodzina w teorii i praktyce pedagogicznej”, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.

 

 • SZKOŁA ZDROWIA PUBLICZNEGO

(1). 50. Ogólnopolska 5. Międzynarodowa Konferencja Studentów Uczelni Medycznych, 12-14.03.2021 STN Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

(2). 29th International Medical Students’ Conference, Cracow 2021 (IMSC) Students’ Scientific Society of the Jagiellonian Univeristy Medical College 22-24.04.2021, Kraków

(3). 21th International Congress of Young Medical Scientists, 27-29.05.2021, STN Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

(4). VIII Konferencja "Choroby rzadkie nie tylko w programie nauczania"; 2021; sesja szczecińska/sesja wrocławska, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

(5). Międzynarodowa Konferencja Logopedyczna „Zaburzenia płynności mowy. Edycja IV, 25–26 czerwca 2021, Uniwersytet Śląski w Katowicach

 

 • FILIA W EŁKU

(1). Konferencja Kół Naukowych - Wyższa Szkoła Zarządzania i Biznesu w Krakowie