Studenckie koła naukowe

Pełnomocnik Rektora ds. Kół Naukowych

 

dr hab. inż. Adam Okorski, prof. UWM


Funkcję Pełnomocników/Koordynatorów ds. Kół Naukowych od roku akademickiego 2020/2021 w poszczególnych jednostkach pełnią:

 1. Wydział Bioinżynierii Zwierząt, dr inż. Katarzyna Ząbek - katarzyna.zabek@uwm.edu.pl
 2. Wydział Biologii i Biotechnologii,  dr hab. Anna Biedunkiewicz  - alibi@uwm.edu.pl                  
 3. Wydział Geoinżynierii,  dr hab. Urszula Filipkowska, prof. UWM - urszula.filipkowska@uwm.edu.pl
 4. Wydział Humanistyczny, dr hab. Marek Radoch - marek.radoch@uwm.edu.pl
 5. Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, dr inż. Wojciech Truszkowski - wojciech.truszkowski@uwm.edu.pl
 6. Wydział Matematyki i Informatyki, dr hab. Andriy Panasyuk - panas@matman.uwm.edu.pl
 7. Wydział Medycyny Weterynaryjnej,  dr hab. Zenon Pidsudko - zenon.pidsudko@uwm.edu.pl
 8. Wydział Nauk Ekonomicznych, dr Marek Siemiński - markos@uwm.edu.pl
 9. Wydział Lekarski, dr n. med. Katarzyna Jezierska - Woźniak - katarzyna.jezierska@uwm.edu.pl
 10. Wydział Nauk Społecznych, dr Izabela Szatrawska - izabela.szatrawska@uwm.edu.pl                                        
 11. Wydział Nauk Technicznych  dr inż. Jerzy Domański - jdom@uwm.edu.pl
 12. Wydział Nauki o Żywności,  dr inż. Adam Więk  - adam.wiek@uwm.edu.pl
 13. Wydział Prawa i Administracji, dr Olga Łachacz - olga.lachacz@gmail.com
 14. Wydział Sztuki, dr hab. Katarzynę Bojaruniec - katarzyna.bojaruniec@uwm.edu.pl
 15. Wydział Teologii, ks. dr Zdzisław Kieliszek - zdzislaw.kieliszek@uwm.edu.pl
 16. Szkoła Zdrowia Publicznego, dr Katarzyna Kubiak - katarzyna.kubiak@uwm.edu.pl
 17. Filia w Ełku, dr Piotr Wojnicz - piotr.wojnicz@uwm.edu.pl

 

Strony WWW: