Wybór Prorektora ds. kadr

Uczelniana Komisja Wyborcza

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 

informuje, że w dniu 23 listopada 2018 r. o godz. 1100 w Auli Wydziału Biologii i Biotechnologii UWM przy ul. M. Oczapowskiego 1A odbędzie się zebranie Uczelnianego Kolegium Elektorów w celu wyboru Prorektora ds. kadr. Kandydatem do objęcia funkcji jest

dr hab. Sławomir Przybyliński, prof. UWM

 

 

Przewodnicząca

Uczelnianej Komisji Wyborczej

 

dr hab. Iwona KONOPKA, prof. UWM