Stypendium naukowe

 Centrum Diagnostyki Radiowej Środowiska Kosmicznego na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie oferuje stypendium w projekcie OPUS Narodowego Centrum Nauki "Ewolucja gwiazd centralnych wyznaczona za pomocą obserwowanych zmian strumieni mgławic planetarnych".

 

O stypendium mogą ubiegać się absolwenci lub studenci co najmniej 4 roku jednolitych studiów magisterskich oraz studenci studiów II stopnia nauk ścisłych i technicznych, zainteresowani rozpoczęciem studiów doktoranckich w dziedzinie astronomii.

Dodatkowym atutem będzie znajomość języka angielskiego, języków programowania oraz podstaw fizyki i astronomii.

List motywacyjny, skany dyplomu(ów) oraz wypisu przedmiotów wraz z ocenami, oraz CV zawierające osiągnięcia naukowe, w tym publikacje naukowe kandydata oraz wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych, stypendia, nagrody, doświadczenie naukowe, warsztaty i szkolenia naukowe, udział w projektach badawczych i in. należy wysłać na adres marcin.hajduk@uwm.edu.pl do dnia 5 września 2017.

We wniosku powinna się znaleźć następująca klauzula: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w moim wniosku dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. Nr 133 poz. 883)." Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną osobiście lub za pomocą skype w dn. 6-7 września.

Stypendysta będzie się zajmował tworzeniem katalogu strumieni mgławic planetarnych, obróbką oraz modelowaniem widm w wysokiej rozdzielczości, otrzymanych w obserwatorium południowoafrykańskim, Chile oraz La Palma oraz publikacją wyników.

Stypendium naukowe przyznane w ramach projektu w wysokości 2500 zł przez okres trzech lat wypłacane będzie niezależnie od stypendium doktorskiego. Projekt gwarantuje środki na wyjazdy konferencyjne oraz komputer.

 

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z kierownikiem grantu dr. Marcinem Hajdukiem mailowo lub telefonicznie pod numerem +48605229846.