Zespoły

Zadania Zespołu ds. rozwoju i promocji nowych form kształcenia:

  1. ocena integracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z regionalnym rynkiem pracy, środowiskiem gospodarczym i otoczeniem społecznym,
  2. promowanie wspólnych przedsięwzięć edukacyjnych zmierzających do silniejszego związania Uczelni z potrzebami regionalnymi,
  3. inicjowanie możliwości kształcenia wspólnego z organizacjami gospodarczymi, publicznymi i społecznymi, w szczególnosci z pracodawcą  oraz kształcenie na zamówienie pracodawcy,
  4. ocena udziału pracodawców i praktyków z organizacji gospodarczych, publicznych i społecznych w procesie dydaktycznym na kierunkach o profilu zawodowym z uwzględnieniem ich roli w tworzeniu programów tych studiów.

 

Zadania Zespołu ds. inicjacji i promocji nowych rozwiązań naukowych i technologii w regionie:

  1. wnioskowanie tematyki badawczej szczególnie przydatnej gospodarce regionu,
  2. wspieranie działań Uczelni w organizacji i upowszechniania jej dorobku naukowego,
  3. inicjowanie wspólnych przedsięwzięć w obszarze postępu naukowo-technologicznego w gospodarce żywnościowej i problematyce ekologizacji produkcji,
  4. promowanie regionalnych wspólnot naukowo-produkcyjnych funkcjonujących na podstawie umowy o wspólnych badaniach naukowych oraz pracach rozwojowych służących gospodarce regionu.