Skład Konwentu

Skład Konwentu
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
na kadencję 2016-2020

 

 1. Tomasz ANDRUKIEWICZ - Prezydent Miasta Ełk,
 2. Dariusz Piotr BONISŁAWSKI – Prezes Stowarzyszenia Wspólnota Polska,
 3. dr inż. Gustaw Marek BRZEZIN – Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
 4. Artur CHOJECKI – Wojewoda Warmińsko-Mazurski,
 5. prof. dr hab. Tomasz DASZKIEWICZ – Przewodniczący Senackiej Komisji ds. Dydaktycznych,
 6. Janusz DRAMIŃSKI – Firma Dramiński,
 7. Tomasz DRAPIŃSKI - Dyrektor Regionalnego Centrum Rozliczeniowego City Handlowy w Olsztynie,
 8. dr hab. Katarzyna GLIŃSKA-LEWCZUK, prof. UWM – Przewodnicząca Senackiej Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej,
 9. ks. dr Józef GÓRZYŃSKI – Arcybiskup Metropolita Warmiński,
 10. dr inż. Piotr GRZYMOWICZ - Prezydent Miasta Olsztyna,
 11. Sebastian JESTADT – Prezes Zarządu RESPECT Sp. z o.o.,
 12. Józef KACZKAN - Prezes Zakładu Produkcji Drzewnej KACZKAN Spółka Jawna,
 13. Henryk KAMIŃSKI - Wiceprezes Zarządu Warmińsko-Mazurskiego Klubu Biznesu,
 14. prof. dr hab. Tadeusz KAMIŃSKI – Przewodniczący Senackiej Komisji ds. Nauki,
 15. Waldemar KLOCEK - Prezes Zarządu Warmińsko-Mazurskiego Klubu Biznesu,
 16. prof. dr hab. Andrzej KONCICKI – Przewodniczący Senackiej Komisji ds. Rozwoju Uczelni i Finansów,
 17. Jarosław MICHALAK – Prezes Zarządu Dyrektor Generalny MICHELIN POLSKA S.A.
 18. Mirosław KOŹLAKIEWICZ – Przewodniczący Rady Nadzorczej CEDROB S.A.,
 19. dr inż. Władysław KRAJEWSKI – Prezes Zakładów Ogrodniczych MAZURY w Olecku,
 20. Anna KRAKOWIŃSKA – Dyrektor Wydziału Zdrowia Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego,
 21. dr inż. Kazimierz KUJAWA - Wiceprezes Zarządu „TYMBARK” S.A. Oddział w Olsztynku,
 22. Piotr KULIKOWSKI - Prezes Zarządu Dyrektor Generalny Olsztyńskie Zakłady Drobiarskie „INDYKPOL” SA,
 23. Wiesław ŁUBIŃSKI - Kanclerz Loży Olsztyńskiej BCC,
 24. prof. dr hab. Mariusz Konrad PISKUŁA - Dyrektor Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie,
 25. Jacek PROTAS – Poseł na Sejm RP,
 26. Florian ROMANOWSKI - Prezes Zarządu OPEGIEKA Sp. z o.o.,
 27. Marek ROMANOWSKI – Prezes Zarządu Gospodarstwo Ogrodnicze Sp. z o.o.,
 28. Paweł SADOWSKI – Wiceprezes ZETO SOFTWARE Sp. z o.o.,
 29. Janusz SKOWROŃSKI - Prezes Zarządu TEWES-BIS Sp. z o. o.,
 30. prof. zw. dr hab. Jerzy STRZEŻEK, dr h.c.,
 31. prof. dr hab. inż. Bogusław STANIEWSKI – Pełnomocnik Rektora ds. współpracy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z otoczeniem gospodarczym,
 32. Robert SZEWCZYK – Przewodniczący Komisji Inwestycji i Rozwoju Rady Miasta Olsztyna,
 33. Jan SZYNAKA - Prezes Zarządu SZYNAKA MEBLE Sp. z o.o.,
 34. Józef WIŚNIEWSKI - Prezes Zarządu Wytwórni Pasz „WIPASZ”,
 35. prof. dr hab. inż. Dariusz CHOSZCZ – Przewodniczący Senackiej Komisji ds. Kadrowych,
 36. Marek ZABŁOCKI – Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej,
 37. prof. dr hab. inż. Ryszard ŹRÓBEK – Przewodniczący Senackiej Komisji Statutowej,
 38. dr inż. Józef ŻURAW - Prezes Zarządu „SUPERIOR” Sp. z o.o.,
 39. prof. dr hab. Arkadiusz WOŁOS – Dyrektor Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie,
 40. dr hab. Jerzy PRZYBOROWSKI, prof. UWM - Prorektor ds. Kształcenia i Studentów.