Aktualności - Konwent

Posiedzenie Konwentu
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

W dniu 6 kwietnia 2018 roku (piątek) o godz. 1300 w Centrum Konferencyjno-Ekspozycyjnym „Stara Kotłownia” w Kortowie przy ul. Prawocheńskiego 9 odbędzie się kolejne posiedzenie Konwentu, którego program przewiduje:

 1. przedstawienie aktualnego stanu dofinansowania projektów realizowanych w ramach programów regionalnych,
 2. przyjęcie przez Konwent stanowisk w sprawach:
  a) utworzenia i funkcjonowania Centrum Serca i Mózgu,
  b) wsparcia finansowego uruchomienia i funkcjonowania kierunku fizjoterapia,
  c) poprawy warunków kształcenia na kierunkach: pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne i położnictwo oraz utworzenia prawidłowej struktury medycyny sądowej,
  d) wsparcia programu rozwoju Uczelni w związku z poprawą infrastruktury dydaktycznej w Pozortach,
  e) stworzenia możliwości dla pozyskania środków z budżetu centralnego w ramach wieloletniego programu finansowego w celu znacznej poprawy jakości świadczeń zdrowotnych na terenie Olsztyna,
  f) poprawy infrastruktury drogowej i komunikacyjnej przy obiektach Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, w tym przy Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Olsztynie,
 3. informację na temat programu debaty w sprawie polityki senioralnej, zaplanowanej na 14 czerwca br.
 4. sprawy bieżące i wolne wnioski.