Wybory na Wydziale Teologii

Wydział Teologii będzie miał nowego dziekana. Dotychczasowy dziekan, dr  hab. Piotr Duksa, prof. UWM, złożył z dniem 31 sierpnia 2014 roku rezygnację. 14 czerwca 2014 roku otrzymał z rąk Księdza Arcybiskupa dr. Wojciecha Ziemby dekret nominujący na proboszcza parafii Św. Andrzeja Boboli w Lidzbarku Warmińskim. Urząd ten objął 30 czerwca 2014 roku. Wybory nowego dziekana- zgodnie ze statutem Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego- mają się odbyć do końca września.