Uniwersytet Francusko-Niemiecki

Szanowni Państwo,

Biuro ds. Wspołpracy Międzynarodowej zaprasza do zapoznania się z  możliwościami współpracy naukowej i akademickiej z Uniwersytetem Francusko-Niemieckim.
Uniwersytet Francusko-Niemiecki (UFN) jest dwunarodową instytucją ustanowioną w 1997 r. na mocy umowy międzyrządowej(umowy z Weimaru). Z siecią 180 placówekpartnerskich we Francji i Niemczech, UFN  wspiera tworzenie oraz prawidłowe funkcjonowanie prawie 170 programów studiów wyższych oraz prawie 30 dwunarodowych programw badawczych po obu stronach Renu, które dotyczą szerokiego zakresu dyscyplin (nauk technicznych i nauk przyrodniczych, nauk ekonomicznych, prawa, nauk społecznych i nauk humanistycznych, itp.).

Więcej informacji o Uniwersytecie Francusko-Niemieckim można znaleźć na stronie: http://www.dfh-ufa.org/hilfe/english/

W sprawie szczegółów na temat możliwości współpracy należy kontaktować się z:
Agata Kulesza
Kierownik Biura KRASP
biuro@krasp.org.pl
22 55 20 352