The ERA.Net RUS Plus Single Joint Call on Science and Technology

Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej informuje

o możliwości składania aplikacji do projektu The ERA.Net RUS Plus Single Joint Call on Science and Technology na realizacje przez konsorcja naukowe długoterminowych projektów badawczo-rozwojowych z zakresu:

  • nanotechnologie,
  • zdrowie,
  • środowisko/zmiany klimatu,
  • nauki społeczne i humanistyczne.


Era.Net RUS Plus ma na celu pogłębienie długofalowej współpracy badawczej pomiędzy państwami członkowskimi UE i stowarzyszonymi w ramach 7. Programu Ramowego oraz Rosją, jak również stworzenie synergii i wzmocnienie współpracy pomiędzy członkami konsorcjum. Kolejnym ważnym zadaniem ERA.NET RUS PLUS jest dalszy rozwój transgranicznych mechanizmów finansowania badań i rozwoju Rosji i Europejskiej Przestrzeni Badawczej.

Termin składania aplikacji: 25.09.2014, do godz. 17.00.
Więcej informacji na stronach:
http://www.eranet-rus.eu/en/196.php
http://ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/era-net/eranet-rus-plus/aktualnosci/art,2800,era-net-rus-plus-otwarcie-naboru-wnioskow-w-sciezce-st.html

Informacji w sprawie konkursu udzielają:
Kontakt w NCBR:
Jolanta Drożdż
tel.: +48 22 39 07 106
fax: +48 22 20 13 408
e-mail: jolanta.drozdz@ncbr.gov.pl
Sekcja zarządzania międzynarodowymi bilateralnymi programami badań i Inicjatywą EUREKA
Dział zarządzania programami   
Kontakt w sprawach finansowych:
Wojciech Gruszczyński
tel.: +48 22 39 07 215
fax: +48 22 20 13 408
e-mail: wojciech.gruszczynski@ncbr.gov.pl
Sekcja finansowania projektów B+R
Dział finansowy
Kontakt w ERA.Net RUS PLUS:
Koordynator programu: German Aerospace Center, Project Management Agency (PT-DLR)
Dr. Andreas Kahle
tel.: +49 228 3821-1829
fax: +49 228 3821-1444
e-mail:  Andreas.Kahle@dlr.de