Stypendia rządu szwajcarskiego dla obywateli Polski na rok akademicki 2015/2016

Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie informuje o możliwości aplikowania o Stypendia rządu szwajcarskiego dla obywateli Polski na rok akademicki 2015/2016.
Stypendia na pobyty naukowe przeznaczone są dla młodych naukowców, którzy nie ukończyli 35 roku życia (wyjątek: limit wiekowy nie obowiązuje w odniesieniu do osób z tytułem doktora - w tym przypadku nie może upłynąć więcej niż 5 lat od obrony doktoratu).
Dokumenty aplikacyjne (kwestionariusz wyjazdowy kandydata, życiorys naukowy) oraz list motywacyjny należy złożyć do Biura ds. Współpracy Międzynarodowej do dn.: 25.10.2014.
Więcej informacji na temat programu stypendialnego dostępnych jest na następujących stronach:
1) Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej: http://www.buwiwm.edu.pl/wym/szwajc_n.htm
2) State Secretariat for Education, Research and Innovation SERI: http://www.sbfi.admin.ch/themen/01366/01380/02175/02316/index.html?lang=en.