"Skomplikowane i proste" - konkurs na artykuł popularnonaukowy

Autorzy artykułów popularnonaukowych, przystępnie prezentujący w nich własne badania, mogą wziąć udział w 10. edycji konkursu: "Skomplikowane i proste. Młodzi uczeni o swoich badaniach". Zgłoszenia można nadsyłać do 10 września. Na autorów najlepszych tekstów czekają nagrody pieniężne, rzeczowe i szkolenia.

W konkursie organizowanym przez "Forum Akademickie" mogą wziąć udział pracownicy naukowi uczelni i instytutów badawczych oraz doktoranci, którzy nie ukończyli 35. roku życia. W napisanych artykułach powinni popularyzować w przystępny sposób własne badania naukowe lub takie, w których brali udział.

 Organizatorzy zapowiadają, że zostanie wybranych troje laureatów konkursu, a cztery osoby dostaną wyróżnienia. Zwycięzca otrzyma 9 tys. złotych, zdobywca drugiego miejsca 6 tys. złotych, a trzeciego 3,5 tys. zł. Laureaci otrzymają też m.in. szkolenia, książki i wielofunkcyjny czytnik bezprzewodowy. Nagrody rzeczowe i kursy otrzymają też zdobywcy wyróżnień.

 Wszyscy nagrodzeni i wyróżnieni otrzymają książki z serii Monografie FNP, ufundowane przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej, a także roczną prenumeratę „Forum Akademickiego”. Nagrodzone i wyróżnione artykuły zostaną opublikowane w „Forum Akademickim”.

 Na konkurs będą przyjmowane teksty w języku polskim o objętości 10-12 tys. znaków. Organizatorzy czekają na trzy egzemplarze pracy opatrzonych hasłem (może to być wyraz, dwa wyrazy lub kombinacja liter i cyfr). Można dołączyć też kilka fotografii i rysunków obrazujących badania.

 Artykuły z dopiskiem „Konkurs” należy przesyłać pod adres "Forum Akademickiego" do 10 września 2014 roku. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w grudniu 2014.

 Honorowy patronat nad konkursem objęła minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Lena Kolarska-Bobińska.

 Szczegółowe informacje są dostępne na stronie: http://forumakademickie.pl/konkurs/