Odkrywamy polskie wynalazki

Eureka! DGP - Odkrywamy polskie wynalazki to cykl redakcyjny połączony z konkursem na najlepszy wynalazek zgłoszony przez polską uczelnię lub instytut naukowy.

 W konkursie mogą wziąć udział polskie uczelnie (niepubliczne i publiczne) prowadzące kierunki:

  • • informatyka
  • • inżynieria mechaniczna, inne nauki inżynieryjne i technologie, inżynieria lądowa, inżynieria materiałowa i nanotechnologia, nauki fizyczne
  • • nauki biologiczne i biotechnologia, nauki chemiczne, nauki medyczne
  • • nauki o ziemi i o środowisku, nauki rolnicze i weterynaryjne

oraz instytuty naukowe.

 Ideą cyklu jest promocja polskiej nauki i potencjału twórczego młodych wynalazców poprzez przedstawienie na łamach gazety wynalazków zgłoszonych do Urzędu Patentowego RP, które mają zastosowanie w praktyce, mogą być wykorzystane w gospodarce i w produkcji.

Zgłoszenia wynalazków od uczelni i instytutów naukowych przyjmowane są na przełomie października i listopada. Sprawdzenie zgłoszeń pod względem formalnym i dopuszczenie do konkursu następuje w redakcji „Dziennika Gazety Prawnej”. Przyjęte do konkursu wynalazki poddawane są merytorycznej ocenie przez komisję weryfikacyjną. W skład komisji wchodzą przedstawiciele patronów merytorycznych cyklu.

Laureatem konkursu zostaje autor/autorzy wynalazku wybranego z grona wynalazków opublikowanych na łamach „DGP” przez kapitułę konkursu złożoną z przedstawicieli redakcji DGP, przedstawicieli patronów merytorycznych i medialnych oraz przedstawicieli sponsorów. Laureat otrzymuje nagrodę pieniężną na prowadzenie dalszej działalności naukowej.

Więcej na stronie: http://edukacja.dziennik.pl/eureka-dgp