Konkurs na najlepszą pracę doktorską o kulturze

 Narodowe Centrum Kultury ogłosiło:

 XI edycję Konkursu na najlepszą pracę doktorską z dziedziny nauk o kulturze

Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy na temat ciekawych i istotnych zagadnień dotyczących sfery kultury oraz promowanie i wspieranie naukowców i badaczy zajmujących się tą tematyką w ich dalszej karierze naukowej. W konkursie szczególnym uznaniem cieszą się prace nowatorskie i oryginalne, w ciekawy sposób interpretujące dane zjawisko oraz atrakcyjne merytorycznie i stylistycznie dla przyszłych czytelników. NCK organizuje konkurs już od 11 lat i corocznie cieszy się on niesłabnącym zainteresowaniem ze strony uczestników.

Nagrodą główną jest możliwość wydania pracy nakładem Narodowego Centrum Kultury. W konkursie przewidziane są także nagrody finansowe przyznawane laureatom pierwszych trzech miejsc.

 Termin nadsyłania prac upływa 31 sierpnia 2014 r.

 Prace wraz z dokumentacją konkursową należy przesyłać na adres:

 Narodowe Centrum Kultury

 Ul. Płocka 13

 01-231 Warszawa

z dopiskiem „Konkurs na pracę doktorską". Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do końca grudnia 2014 roku. Prace mogą zgłaszać zainteresowani autorzy lub promotorzy.

Szczegółowe informacje, regulamin oraz dokumenty aplikacyjne dostępne są na stronie programu Kurs na Kulturę:

http://www.kursnakulture.pl/kategorie/konkurs-na-prace-doktorska.html