studia w językach obcych

Oferta kształcenia w językach obcych
na rok akademicki 2018/2019

Studia stacjonarne

Studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie

 - studia w języku angielskim

 • Biologia: biologia medyczna
 • Informatyka: Inżynieria systemów informatycznych, Informatyka ogólna
 • Kierunek lekarski
 • Matematyka: Nauczanie matematyki, Matematyka finansowo-ubezpieczeniowa
 • Politologia: stosunki międzynarodowe – światowa i regionalna perspektywa
 • Technologia żywności i żywienie człowieka: Technologia mleczarska

Studia drugiego stopnia

 - studia w języku angielskim

 • Geodezja i kartografia: Geodezja i geoinformatyka; Geodezja i nawigacja satelitarna
 • Informatyka: Bioinformatyka, Projektowanie systemów informatycznych i sieci komputerowych, Techniki multimedialne
 • Inżynieria środowiska: Biotechnologia; Biotechnologia środowiskowa; Inżynieria procesowa, ochrona środowiska i biotechnologia
 • Matematyka: Matematyka stosowana, Nauczanie matematyki
 • Ochrona środowiska (WKŚiR): Ochrona ekosystemów wodnych
 • Politologia: stosunki międzynarodowe – światowa i regionalna perspektywa; międzynarodowe stosunki polityczne i gospodarcze
 • Rolnictwo: Zarządzanie produkcją
 • Rybactwo: akwakultura i rybactwo
 • Technologia żywności i żywienie człowieka: inżynieria żywności (Offenburg)
 • Zarządzanie: Logistyka; Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem

 - studia w języku rosyjskim

 • Komunikacja międzykulturowa w Europie

 

Studia niestacjonarne

Studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie

- studia w języku angielskim

 • Informatyka: Inżynieria systemów informatycznych, Informatyka ogólna

Studia drugiego stopnia

- studia w języku angielskim

 • Informatyka: Bioinformatyka, Projektowanie systemów informatycznych i sieci komputerowych, Techniki multimedialne
 • Zarządzanie: Logistyka, Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem

 

Rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów - [OTWÓRZ]