Nagrody i wyróżnienia

2013. I Miejsce w X Międzynarodowej Studenckiej Konferencji Naukowej pt.: "Warunki rozwoju obszarów wiejskich", referat: Problem aktywizacji miejscowej ludności i estetyzacji krajobrazu na przykładzie mazurskich wsi - Cichosz A., Dobek P.

2013. I Miejsce w XVIII Międzynarodowej Konferencji Studenckich Kół Naukowych we Wrocławiu, referat: Analiza krajobrazowa zabytkowych alei przydrożnych w gminie Ostróda - Krawiecka E., Kazimierowska D., Błędowska A.

2013. III Miejsce w XLII Międzynarodowym Seminarium Kół Naukowych w Olsztynie, referat: Problem ochrony zabytkowych alei na terenach o wysokich walorach krajobrazowych - Krawiecka E., Kazimierowska D., Błędowska A.

2012. I Miejsce w Ogólnopolskim konkursie dla organizacji studenckich i kół naukowych: Działaj razem z Praca@Danone

2012. II Miejsce w XVII Międzynarodowej Konferencji Kół Naukowych we Wrocławiu, referat: Detal architektoniczny w budownictwie mieszkaniowym i gospodarczym Warmii i Mazur na przykładzie gminy wiejskiej Ostróda – Olszak A., Witkowska M.

2012. II Miejsce w XLI Międzynarodowym Seminarium Kół Naukowych w Olsztynie, referat: Przestrzenie publiczne o funkcji edukacyjnej na przykładzie Kudyp i Nowej Wsi koło Olsztyna– Kazimierowska D., Krawiecka E.

2012. Wyróżnienie w XLI Międzynarodowym Seminarium Kół Naukowych w Olsztynie, referat: Koncepcja zagospodarowania terenu przy zbiorniku wodnym w projektowanym ogrodzie botanicznym w Olsztynie - Cichosz A., Kiedrowska A.

2012. I Miejsce w Konferencji Studenckich Kół Naukowych i Młodych Naukowców - Koła Naukowe – szkołą twórczego działania w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, referat: Koncepcja zagospodarowania strefy wjazdowej Leśnego Arboretum Warmii i Mazur w Kudypach – Kazimierowska D., Krawiecka E.

2012. I Miejsce w I Ogólnopolskiej Konferencji Kół Naukowych w Poznaniu pt. „Nauka dla środowiska przyrodniczego”, referat: "Możliwości wykorzystania i ograniczenia w zagospodarowywaniu byłych składowisk odpadów na przykładzie Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku – Szadółkach" - Głombiowska A., Łebkowska M.

2012. I Miejsce w III Ogólnopolskiej Konferencji Kół Naukowych Architektury Krajobrazu w Olsztynie, referat: "Koncepcja architektoniczna zagospodarowania części terenu Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów – Gdańsk – Szadółki" - Głombiowska A., Łebkowska M.

2012. II Miejsce w III Ogólnopolskiej Konferencji Kół Naukowych Architektury Krajobrazu w Olsztynie, referat: "Model ogrodu miejskiego przy domu jednorodzinnym w Ostródzie" - Brewka K., Chudzik K.

2012. III Miejsce w III Ogólnopolskiej Konferencji Kół Naukowych Architektury Krajobrazu w Olsztynie, referat: "Koncepcja zagospodarowania terenu na cele artystyczne pod nazwą Abnormals Gallery Poznań" - Dobrzyńska O., Kowalewska J.

2012. III Miejsce w III Ogólnopolskiej Konferencji Kół Naukowych Architektury Krajobrazu w Olsztynie, referat: "Historyczny detal architektoniczny w wizualnym odbiorze zabudowy" - Olszak A., Witkowska M.

2011. Wyróżnienie w „Ogólnopolskim konkursie projektowym na opracowanie koncepcji architektonicznej zagospodarowania części terenu Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów – Gdańsk – Szadółki.” Mariusz Antolak, Magdalena Grodzka, Monika Han, Krzysztof Brewka, Katarzyna Chudzik, Olga Dobrzyńska, Agnieszka Głombiowska, Joanna Kowalewska, Anna Orłowska, Karolina Peliksza-Gaweł, Milena Łebkowska, Marta Klebanowska, Anna Kniefel, Maja Lewandowska, Małgorzata Lipka, Magdalena Witkowska

2011. I miejsce w XVI Międzynarodowej Konferencji Studenckich Kół Naukowych (XXVIII Sejmik SKN, 12 maj 2011 r.), referat: "Koncepcja zagospodarowania turystycznego rezerwatu przyrody „Dolina rzeki Wałszy"" – Olga Dobrzyńska, Joanna Kowalewska.

2011. Wyróżnienie w XVI Międzynarodowej Konferencji Studenckich Kół Naukowych (XXVIII Sejmik SKN, 12 maj 2011 r.), referat: „Koncepcja zagospodarowania przestrzennego terenu przyszkolnego w Ornecie” – Agnieszka Głombiowska, Magdalena Witkowska.

2011. III miejsce w XL Międzynarodowym Seminarium Kół Naukowych w Olsztynie, referat: "Koncepcja zagospodarowania turystycznego rezerwatu przyrody „Dolina rzeki Wałszy"" – Olga Dobrzyńska, Joanna Kowalewska.

2010. Wyróżnienie w XXXIX Międzynarodowym Seminarium Kół Naukowych w Olsztynie, referat: " Kalwaria Warmińska 5-lat działań KNAK" – Olga Dobrzyńska, Izabela Drwęcka, Anna Borowska.

2010. III miejsce w XXXIX Międzynarodowym Seminarium Kół Naukowych w Olsztynie, referat: "Koncepcje projektowe zagospodarowania tarasów Biblioteki UWM - Natalia Osiecka, Dorota Roszkowska.

2009. III miejsce w XXXVIII Międzynarodowym Seminarium Kół Naukowych w Olsztynie, referat:- „Koncepcja zagospodarowania terenu przy Państwowym Liceum Plastycznym w Olsztynie” Jakub Hajduk, Paula Kamińska, Magda Tomaszewska.

2008. Wyróżnienie w XXXVII Międzynarodowym Seminarium Kół Naukowych w Olsztynie, referat „Zagospodarowanie nawierzchni przy Kościele Rzymsko-katolickim pw. Błogosławionej Doroty z Mątow we wsi Dorotowo pod Olsztynem” - Justyna Maciejewska, Natalia Osiecka, Dorota Roszkowska.

2007. Wyróżnienie w XXXVI Międzynarodowym Seminarium Kół Naukowych w Olsztynie.

2007. III miejsce w XXXVI Międzynarodowym Seminarium Kół Naukowych w Olsztynie.

2007. I miejsce w Międzynarodowej Konferencji Studenckich Kół Naukowych we Wrocławiu, referat,Grażyna Bielska, Magdalena Kowalewska.

2007. III miejsce w Międzynarodowej Konferencji Studenckich Kół Naukowych we Wrocławiu, referat, Paulina Brokos, Monika Han.

2006. I miejsce w XXXV Międzynarodowym Seminarium Kół Naukowych w Olsztynie –referat: "Kalwaria Warmińska w Głotowie”.

2005. Wyróżnienie w XXXIV Międzynarodowym Seminarium Kół Naukowych w Olsztynie –referat: "Możliwości wykorzystania i dobór siedliskowy zagrożonych wyginięciem gatunków roślin nasiennych Spermatophyta w projektowaniu terenów zieleni” Mariusz Antolak.

2005. Wyróżnienie w XXXIV Międzynarodowym Seminarium Kół Naukowych w Olsztynie –poster: „Rekompozycja placu Łódzkiego w Kortowie” Dorota Sikora, Asia Ziółkowska i Karolina Zielińska.

2005. II miejsce w XXXIV Międzynarodowym Seminarium Kół Naukowych w Olsztynie –referat: „Analiza współczesnych zespołów małej architektury placów zabaw” Monika Bronakowska, Artur Chmielewski i Anna Lewandowska.

2004. Wyróżnienie w XXXIII Międzynarodowym Seminarium Kół Naukowych w Olsztynie – poster: „Rekompozycja dziedzińca akademickiego” Magdalena Biernat i Magdalena Kulpińska.

2003. II miejsce w Międzynarodowym Seminarium Kół Naukowych we Wrocławiu – referat: „Rola ogrodów przykościelnych w oparciu o rys historyczny” Wojciech Kwiatkowski, Adam Kopytowski.

Stypendyści Ministra

Antolak Mariusz, Bielska Grażyna, Krawiecka Eliza, Kowalewska Magdalena, Brokos Paulina, Han Monika, Witkowska Magdalena.

Obozy naukowo-badawcze

2014. Mortęgi (inwentaryzacja zabytkowego parku)

2013. Bisztynek (analizy krajobrazu miasta, farma wiatrowa Korsze - analizy społecznego odbioru inwestycji)

2013. Nowa Wieś, gm. Purda (analizy ogrodów wiejskich, zagospodarowanie przestrzeni publicznej)

2012. Wygoda (analizy krajobrazu kulturowego gminy)

2011. Ostróda (model ogrodu miejskiego)

2011. Kajkowo (wzornik detalu architektonicznego)

2010. Pieniężno, rezerwat przyrody „Dolina rzeki Wałszy”

2009. Głotowo, Kalwaria Warmińska

2008. Frączki.

2008. Brdów.

2008. Głotowo, Kalwaria Warmińska

2007. Dorotowo, Koncepcja zagospodarowania terenu przykościelnego

2007. Głotowo, Kalwaria Warmińska

2006. Głotowo, Kalwaria Warmińska

2005. Głotowo, Kalwaria Warmińska

2004. Dzierzgoń, Cmentarze miejskie

2003. Reszel . Koncepcja zagospodarowania parku miejskiego w Reszlu

Piszą o nas...

Żywioły architekta krajobrazu...

Danone...

Zawidz Kościelny...

Bisztynek...

Po-wiązania...

Archiwum