eGazeta

 • 03/07/2014

  Brązowy medal żeglarzy AZS UWM

  Załoga AZS UWM Olsztyn zdobyła brązowy medal na prestiżowych regatach w Kilonii. Byli jedynymi Polakami, którzy zajęli miejsce w strefie medalowej.
 • 02/07/2014

  Europejskie certyfikaty dla szpitala

  Etyka, profesjonalizm, rzetelność oraz efektywność zarządzania – za te zalety Uniwersytecki Szpital Kliniczny otrzymał dwie statuetki projektu„Rzetelni”.
 • 02/07/2014

  Będziemy kształcić specjalistów wojskowości

  UWM stale poszerza ofertę kształcenia. Od przyszłego roku akademickiego oferuje nowy atrakcyjny kierunek - wojskoznawstwo. Na początek na studiach licencjackich.
 • 02/07/2014

  Międzynarodowe dyskusje slawistów

  Kim mają być absolwenci studiów slawistycznych? Jak i po co uczyć tak niszowych języków, jak np. ukraiński? O tym m.in. dyskutowali uczestnicy międzynarodowej konferencji slawistycznej na UWM (24-25.06).
 • 30/06/2014

  Czerwcowe posiedzenie Senatu UWM

  Uchwała w sprawie obrony dobrego imienia Uniwersytetu, omówienie bieżącej sytuacji w sferze finansowej, gospodarki nieruchomościami i projektów unijnych na tle ostatnich 10 lat, były m.in. tematem czerwcowego posiedzenia Senatu UWM (27.06.).
 • 27/06/2014

  Prorektorzy o finansach

  Rok 2013 dla polskich uniwersytetów publicznych był rokiem ograniczania kosztów i poszukiwania nowych źródeł finansowania w pogarszającej się sytuacji demograficznej.
 • 26/06/2014

  Pierwsze absolutorium studentów medycyny

  W salach kopernikowskich zamku olsztyńskiego 26 czerwca zabrzmiały słowa przysięgi lekarskiej. To tu pierwsi studenci kierunku lekarskiego odebrali karty absolutoryjne.
 • 26/06/2014

  25. SZOŁŻAK

  Pierwszy Bieg Uniwersytecki, Fałdy, rekrutacja, gimnastyka akrobatyczna, sondy, zespół Veres. Zapraszamy do oglądania!
 • 25/06/2014

  Młodzi, zdolni, pracowici

  Urszula Pawlicka z Wydziału Humanistycznego i Szymon Buczyński z Wydziału Prawa i Administracji uzyskali prestiżowe amerykańskie stypendium Fulbrighta. Staże w USA pomogą im w dalszej pracy naukowej.
 • 25/06/2014

  Honorowy profesor

  Senat Politechniki Lubelskiej przyznał tytuł Honorowego Profesora prof. Ewie Klimiuk z Wydziału Nauki o Środowisku. Uroczystość wręczenia nominacji odbyło się 2 czerwca.

Strony