Zobaczyć dźwięk. Wystawa w galerii Stara Kotłownia

Michał Piotrowicz i jego prace
W galerii w Starej Kotłowni w Kortowie wystawa "Drgania" Marcina Piotrowicza z Instytutu Sztuk Pięknych UWM. Artysta prezentuje efekty swoich badań nad wizualizacją fal dźwiękowych.

Rzeźby, grafiki i instalację laserową wizualizującą dźwięk można oglądać w galerii w Starej Kotłowni w Kortowie. Autor, Marcin Piotrowicz, pracownik Wydziału Sztuki UWM przekonuje, że dźwięk można nie tylko usłyszeć, ale także zobaczyć.

- Ta wystawa, to artystyczny zapis moich dociekań dotyczących możliwości wizualizowania poszczególnych tonów za pomocą zjawisk fizycznych, takich jak figury Chladniego, fala stojąca, bądź ruch cieczy nienewtonowskiej pod wpływem drgań o różnych częstotliwościach. Wszystkie te zjawiska wykorzystuję w sztuce do ukazywania piękna tego, co niewidzialne, czyli dźwięku - wyjaśnia artysta.

Wystawę poprzedziły badania, które Marcin Piotrowicz prowadził we współpracy z olsztyńskim oddziałem Polskiego Związku Głuchych.

- Osoby głuche mogły zobaczyć dźwięk w różny sposób i poznawać świat dźwięku z innej strony niż wyczuwanie drgań. Dla nich było to zupełną nowością zobaczyć wpływ dźwięku i drgań na sferę wizualną – dodaje Marcin Piotrowicz.

Artysta zajmuje się głównie grafiką warsztatową – linorytem, miedziorytem. Jak podkreśla, w przekazie artystycznym używa różnych środków, nie ukierunkowując się na jednej technice.

- Jeśli mogę sztuką coś powiedzieć, wybieram odpowiednie do tego medium. Może to być także malarstwo lub fotografia – zaznacza.

Film z symbolicznego otwarcia wystawy jest udostępniony na stronie internetowej Wydziału Sztuki UWM. Wystawę można zwiedzać w godzinach otwarcia galerii.

mah

Marcin Piotrowicz urodzony 04 marca 1993 r. stypendysta Ministra Edukacji Narodowej, Rektora Uniwerystetu Warmińsko - Mazurskiego, fundacji Leszka i Jolanty Czarneckich oraz fundacji Lesława Pagi. Absolwent studiów magisterskich edukacji artystycznej w zakresie sztuk plastycznych na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Aneks wykonany w pracowni grafiki warsztatowej dr hab. Małgorzaty Chomicz, dyplom wykonany w pracowni struktur wizualnych dr Anny Drońskiej. W 2006 r. ukończył I stopień Państwowej Szkoły Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Olsztynie.

Autor i użytkownik repliki XIX-wiecznej lutni romantycznej. Autor prac graficznych, malarskich, pisemnych i rzeźbiarskich, nawiązujących do syntezy sztuk (muzycznej i plastycznej).  Obecnie doktorant III roku studiów na Wydziale Sztuki w Krakowie. Pracownik Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego.

Wystawiał swoje prace na wystawach indywidualnych i zbiorowych w Polsce, Czechach, Chorwacji, Rumunii, Bułgarii oraz w Bośni i Hercegowinie.