Zjazd Polskiego Towarzystwa Astronomicznego

prof. Andrzej Niedzielski
Po 20 latach wszyscy polscy astronomowie ponownie pojawili się w Olsztynie - mieście największego polskiego astronoma - Mikołaja Kopernika.

W dniach 9-12 września na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim odbywa się 39. Zjazd Polskiego Towarzystwa Astronomicznego. Zjazdy PTA są urządzane co 2 lata w różnych miastach Polski. To w istocie konferencje naukowe podsumowujące stan aktualnych badań prowadzonych przez polskich astronomów zarówno w kraju jak i za granicą. Poprzednie zjazdy w Olsztynie odbyły się w 1965 r. i 1999 r.

W 39. zjeździe bierze udział ok. 200 uczestników z całej Polski. W programie obrad zaplanowano 8 sesji naukowych i sesję posterową. Wśród prelegentów znajduje się m.in. prof. Heino Falcke z Niemiec, szef konsorcjum naukowego, które 10 kwietnia ogłosiło, że uzyskało jako pierwsze wyraźny obraz najbliższego otoczenia „czarnej dziury”.

- Środowisko astronomów w Polsce nie jest duże. Liczy ledwie kilkaset osób, które dobrze się znają. Jednakże ta konferencja oprócz tego, że służy wymianie informacji o osiągnieciach naukowych, jest również doskonałą okazją do indywidualnych rozmów, co potem często przekłada się na współpracę - informuje dr Leszek Błaszkiewicz, współorganizator zjazdu i konferencji, przewodniczący lokalnego komitetu organizacyjnego.

zapis transmisji online:

W programie zjazdu zaplanowano także sesję dotyczącą popularyzacji astronomii, zaś w Sali Kopernikańskiej na zamku Kapituły Warmińskiej wykład dotyczący słynnej tablicy Kopernika, wygłosił dr Jacek Szubiakowski, dyrektor Olsztyńskiego Planetarium.

Konferencje PTA służą jednak nie tylko wymianie myśli. Prof. Marek Sarna - prezes PTA wręczył Medal Bohdana Paczyńskiego, najwyższe wyróżnienie przyznawane przez Polskie Towarzystwo Astronomiczne za wybitne osiągnięcia w dziedzinie astronomii i astrofizyki. Otrzymał go prof. Wojciech Dziembowski, emerytowany dyrektor Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Jest on wybitnym polskim astrofizykiem, współtwórcą asterosejsmologii - metody pozwalającej zajrzeć do wnętrza gwiazdy. Prof. Sarna wręczył także Nagrodę Młodych PTA oraz Nagrodę im. Włodzimierza Zonna, przyznawaną za popularyzację wiedzy o Wszechświecie. Tę nagrodę w roku bieżącym przekazał zasłużonym popularyzatorom z Warmii:  dr Jadwidze Białej - wieloletniej pracownicy i dyrektor Olsztyńskiego Planetarium oraz Jackowi Drążkowskiemu - popularyzatorowi wiedzy  i społecznikowi z Lidzbarka Warmińskiego.

zapis transmisji online cz.2:

Z okazji zjazdu PTA ogłosiło także konkurs na nazwę gwiazdy i planety BD+14 459 wokół niej krążącej, którą odkrył w 2009 r. zespół polskich astronomów pod kierownictwem prof.  Andrzeja Niedzielskiegoz Centrum Astronomii UMK, współpracujących z teleskopem w stanie Texas w USA.  Pozostali członkowie zespołu to: Grzegorz Nowak, Monika Adamów oraz prof. Aleksander Wolszczan. Ta gwiazda i krążąca po jej orbicie planeta (gazowa, podobna do Jowisza) znajdują się w naszej galaktyce i są oddalone od Ziemi o 161 lat świetlnych. Międzynarodowa Unia Astronomiczna przyznała Polsce prawo do nadania im nazwy. Komisja konkursowa PTA spośród 2800 propozycji wybrała 7 par nazw, na które można teraz internetowo głosować do końca października pod adresem: https://www.iau100.pl/planety/. Te pary to: Geralt (gw.) i Ciri (pl.), Jantar (gw.) i Walon (pl.), Piast (gw.) i Lech (pl.), Polon (gw.) i Rad (pl.), Solaris (gw.) i Pirx (pl.), Swarog (gw.) i Weles (pl.) i Twardowski (gw.) i Boruta (pl.).

Jak mówił podczas konferencji odkrywca planety prof. Andrzej Niedzielski, system BD+14 4559 jest widoczny na niebie w konstelacji Pegaza. Gwiazda znajduje się w zasięgu amatorskich teleskopów, a nawet lornetek. Jest dobrze widoczna wieczorami przez sporą część roku (jesienią i zimą). Gwiazda układu jest nieco mniejsza i mniej masywna niż Słońce.

Zjazd zorganizowało Centrum Diagnostyki Radiowej Środowiska Kosmicznego UWM oraz Polskie Towarzystwo Astronomiczne we współpracy z Olsztyńskim Planetarium i Obserwatorium Astronomicznym. Honorowy patronat nad zjazdem objęli: Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Wojewoda Warmińsko-Mazurski, Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego, a także Prezydent Miasta Olsztyna oraz Polska Agencja Kosmiczna. W uroczystym otwarciu zjazdu 9 września wziął udział m.in. prof. Wojciech Maksymowicz - wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego, dr Gustaw Marek Brzezin - marszałek województwa, Artur Chojecki – wojewoda warmińsko-mazurski i dr Piotr Grzymowicz, prezydent Olsztyna.

zapis sesji p.t. Popularyzacja nauki: historia i nowe odkrycia:

Na zdj. prof. Andrzej Niedzielski - odkrywca nowej planety.

lek

w kategorii