Zielony uniwersytet także w Charkowie

Na czym dokładnie polega idea Green University i jak wygląda jej realizacja w praktyce - tego dokładnie chcieli się dowiedzieć na UWM członkowie delegacji z Charkowskiego Narodowego Uniwersytetu Gospodarki Miejskiej im. Aleksieja M. Bekietowa.

Charkowski Narodowy Uniwersytet Gospodarki Miejskiej to uczelnia państwowa, jedna z 40 w tym wielkim - 1,5-milionowym mieście. Liczy sobie 90 lat. Studiuje na niej 12 tys. studentów, a w całym Charkowie studiuje ok. 400 tys. To uczelnia specyficzna: uczy swych słuchaczy zarządzania miastami, a w tym m.in. zarządzania energią.

Obecnie ukraińskie uczelnie publiczne otrzymują na opłacenie kosztów zużytej energii dotacje od państwa, które jednocześnie określa górne limity opłat. Ukraiński rząd zapowiada jednak, że zlikwiduje dotację całkowicie i uczelnie będą musiały płacić za energię ze swych przychodów. Ta zapowiedź spowodowała zainteresowanie szkół wyższych kwestią oszczędności energii. Odpowiedzialni za tę sprawę pracownicy ChNUGM poszukując w Internecie wzorów natrafili na UWM i naszą ideę Green University. Zainteresowała ich i postanowili na miejscu dowiedzieć się o niej jak najwięcej i zobaczyć, jak się w praktyce sprawdza.

- Wasz uniwersytet jest jedyną uczelnią w Polsce, jak udało nam się stwierdzić, wdrażającą taki program. To jest właśnie to, co my chcemy robić u siebie - poinformowała dr Natalia Bibik – kierownik Biura Współpracy Międzynarodowej, odpowiedzialna za przygotowanie programu zarządzania energią na swojej uczelni, stojąca na czele delegacji.

Sześcioosobowa delegacja ChNUGM odwiedziła Kortowo 9 lipca. Członkami delegacji byli także: Oleg M. Maslennikow - naczelnik Wydziału Reformowania Infrastruktury i Ekonomicznej Analizy Urzędu Wojewódzkiego w Charkowie i Wiaczesław Gusiew - dyrektor programu do spraw zarządzania energią Polsko-Ukraińskiej Fundacji Współpracy.

Gości podejmował Tomasz Szczyglewski, zastępca kanclerza ds. inwestycyjno-technicznych, odpowiedzialny za wdrażanie technicznej strony idei Green University. Wyjaśnił Ukraińcom, na czym ta idea polega, jak jest realizowana i na jakie napotyka trudności. Jej praktyczna realizacja na UWM to 3 duże przedsięwzięcia termomodernizacyjne o łącznej wartości 30 mln zł. Sa one finansowane przez: Mechanizm Finansowy EOG 2009-2014 - budynki przy ul. Oczapowskiego 2,4 i 5, pl. Cieszyński 1, pl. Łódzki 3 i ul. Szrajbera 11 oraz System Zielonych Inwestycji GIS-Green Investment Scheme - budynki przy ul. Heweliusza 12, ul. Oczapowskiego 11, 13, 14.

Goście z Charkowa mieli potem wiele dodatkowych pytań. Interesowało ich, np. jak UWM jest finansowany; czy dostaje dotacje od państwa, a jeśli tak, to na co; jak wygląda zarządzanie energią na UWM i kto nią zarządza; czyje są sieci przesyłowe; jakie cele uczelnia stawia sobie modernizując sieci ciepłownicze i wykonując termomodernizację; czy UWM przeprowadził wśród studentów i pracowników kampanię promującą ideę i z jakim skutkiem.

T. Szczyglewski nie ograniczył się do samej teorii. Zaprowadził gości do 2 budynków przechodzących termomodernizację: przy ul. Heweliusza 12 (Katedra Geodezji Szczegółowej Wydziału Geodezji Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa oraz Oczapowskiego 11 (dziekanat Wydziału Nauk Technicznych) i do Starej Kotłowni. Tutaj zaprezentował centralny węzeł cieplny, czyli miejsce sterujące przepływem ciepła w całym Kortowie. Wraz z pracownikami pionu technicznego udzielał gościom dodatkowych wyjaśnień.

Wizyta na UWM upewniła gości, że ich kierunek działań związanych z zarządzaniem energią jest prawidłowy i daje już wymierne rezultaty nie tylko ekologiczne, ale i ekonomiczne. Nie kryli także uznania dla piękna naszego kampusu.

lek

w kategorii