Wzmocnienie potencjału dydaktycznego UWM

Uruchomienie 2 kierunków studiów i modyfikacja 6, organizacja szkoleń, warsztatów, staży krajowych i zagranicznych oraz wizyt studyjnych, a także ułatwienie studiowania osobom niepełnosprawnym - to cele szczegółowe projektu pt. Wzmocnienie potencjału dydaktycznego UWM.

Projekt jest realizowany w latach 2010-2015  i finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Aktualnie trwa nabór na wyjazdy na staże krajowe i zagraniczne oraz na szkolenie z fotografii cyfrowej.

Więcej informacji na stronie projektu www.uwm.edu.pl/pro-edu

w kategorii