Wystawa „10 lat ochrony zabytków Olsztyna”

Na Wydziale Nauk Technicznych można oglądać wystawę zorganizowaną wspólnie z biurem Miejskiego Konserwatora Zabytków „10 lat ochrony zabytków Olsztyna”.

Ostatnie 10 lat to okres wytężonej pracy olsztyńskich konserwatorów, historyków sztuki, archeologów, architektów, konstruktorów i firm specjalizujących się w renowacji zabytków. O efektach tej pracy opowiedziała Anna Juszczyszyn, miejska konserwator zabytków. W ostatnim dziesięcioleciu w Olsztynie odnowiono między innymi liczne secesyjne i modernistyczne kamienice i domy mieszkalne (w tym prawie zupełnie zdegradowaną willę Casablanka), teatr im S. Jaracza, obiekty sakralne (np. przeprowadzono wiele prac renowacyjnych w kościele NSPJ, farze św. Jakuba i średniowiecznym kościele św. Wawrzyńca w Gutkowie), uratowano BET TAHARA – żydowski dom oczyszczeń projektu Ericha Mendelsohna, odrestaurowano wiele zabytków ruchomych. Zabiegom konserwatorskim poddano cenne zabytki średniowieczne: gotycki zamek Kapituły Warmińskiej (którego drewniana więźba dachowa to wysokiej klasy zabytek średniowiecznej sztuki ciesielskiej), Bramę Górną, Stary Ratusz, a także nieznane relikty fortyfikacji miejskich. Rozpoczęto prace w znajdujących się pod ochroną konserwatorską zespołach koszarowych i zrewitalizowano obiekty architektury poprzemysłowej – kortowską starą kotłownię adaptowaną na Centrum Edukacji Technologicznej i budynek warzelni w zespole browaru, który otrzymał nową (mieszkaniową) funkcję użytkową. Dobiegają końca prace w dawnym tartaku Raphaelsohnów, który po rewitalizacji (niezwykle skomplikowanej ze względu na wyjątkowo zły stan techniczny i trudne warunki gruntowo- wodne w podłożu) będzie pełnił funkcję Muzeum Nowoczesności.

Anna Juszczyszyn podkreśliła wagę szeroko prowadzonych w Olsztynie badań zabytkowych obiektów, w wyniku których miasto może poszczycić się jedną z najlepiej opracowanych w Polsce dokumentacji konserwatorskich.

Problematyce ochrony zabytków Olsztyna został poświęcony przepięknie wydany w 2013 roku 4. numer ogólnopolskiego kwartalnika „Renowacje i zabytki”, natomiast wystawę poświęconą tym zagadnieniom można podziwiać do końca maja w patio budynku przy ul. Heweliusza 4. Budynek jest otwarty całą dobę. Dziekan WNT oraz Miejska Konserwator Zabytków serdecznie zapraszają!

W uroczystości otwarcia wystawy wzięli udział: Piotr Grzymowicz, prezydent Olsztyna; prof. Adam Lipiński, dziekan; Anna Juszczyszyn, miejska konserwator zabytków, Barbara Zalewska, wojewódzka konserwator zabytków oraz pracownicy i studenci kierunku budownictwo.

dr inż. Barbara M. Deja

w kategorii