Wykonywanie wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka przez Polskę

plakat seminarium
Wydział Prawa i Administracji UWM oraz Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Olsztynie zapraszają 23 listopada na seminarium poświęcone wykonywaniu wyroków ETPC przez Polskę.

Seminarium odbędzie się 23 listopada o godz. 11.30 w Centrum Nauk Humanistycznych (Auli Dietrichów). Gościem seminarium będzie Marta Kaczmarska, zastępca pełnomocnika ministra spraw zagranicznych ds. koordynacji wykonywania wyroków ETPC.

W tym roku przypada 25-lecie obowiązywania Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w Polsce.