Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa z kategorią A

studenci geodezji
Do grona uniwersyteckich jednostek z kategorią naukową A dołączył Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski ma już 7 wydziałów z tą wysoką kategorią naukową.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w grudniu ubiegłego roku przyznało Wydziałowi Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa kategorię naukową B. Władze wydziału nie zgodziły się z oceną i na początku tego roku odwołały się od decyzji ministerstwa. 8 kwietnia przyszła decyzja - wydział otrzymał kategorię naukową A.

Przy ocenie wydziału brano pod uwagę: osiągnięcia naukowe i twórcze, potencjał naukowy, praktyczne efekty działalności naukowej i artystycznej oraz pozostałe efekty działalności naukowej i artystycznej.

Otrzymanie kategorii A oznacza, że Komisja Ewaluacji Jednostek Naukowych wysoko oceniła dorobek naukowy pracowników WGIPiB.

-  Przyznanie kategorii A skutkuje zwiększeniem środków na naukę. W celu utrzymania kategorii dołożymy wszelkich starań, aby mobilizować pracowników do dalszej efektywnej pracy naukowej, publikowania wysokopunktowanych artykułów w czasopismach o międzynarodowym zasięgu oraz składania wniosków o krajowe i międzynarodowe projekty badawcze - podsumowuje dr hab. inż. Jacek Rapiński, prof UWM, prodziekan ds. nauki Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa.

.

syla