Wybory dziekańskie 2016

Wybory władz dziekańskich na UWM zakończone. Trwały od 31 marca do 27 kwietnia. Spośród 17 wydziałów nowe władze ma 10. Poniżej przedstawiamy tabelę ze składem władz dziekańskich na wszystkich wydziałach. Kolor żółty – nowi dziekani.

 

 

 

 

Dziekani UWM. Kadencja 2016-20

 Lp

Wydział

data

dziekan

prodziekani

1.

WBZ

20.04.

prof. dr hab. Urszula Czarnik, prof. zw.

prof. dr hab. Wiesław Sobotka, prof. zw. - ds. nauki

dr hab. Paweł Wysocki, prof. UWM - ds. kształcenia

dr inż. Iwona Chwastowska-Siwiecka - ds. studenckich

2

WBiB

14.04.

prof. dr. hab. Tadeusz Kamiński

prof. dr hab. Aleksander Świątecki, prof. zw. – ds. studenckich

dr hab. Jakub Sawicki, prof. UWM - ds. nauki

dr Beata Dulisz –ds. kształcenia

3

WGIPiB

5.04.

dr. hab. inż. Radosław Wiśniewski, prof. UWM

dr. hab. inż. Paweł Wielgosz, prof. UWM - ds. nauki

dr. inż. Jacek Rapiński - ds. kształcenia

dr. inż. Jacek Zabielski - ds. współpracy i innowacji

dr inż. Marek Ogryzek - ds. studenckich

4

WH

12.04.

dr hab. Andrzej Szmyt, prof. UWM

prof. dr hab. Mieczysław Jagłowski - ds. nauki

dr Renata Rozbicka - ds. studenckich i promocji

dr Krzysztof Łożyński - ds. kształcenia

5

WKŚiR

14.04.

prof. dr hab. Krzysztof Młynarczyk, prof. zw.

prof. dr hab. Stanisław Sienkiewicz - ds. studenckich

dr hab. Agnieszka Pszczółkowska, prof. UWM - ds. nauki

dr hab. Krzysztof Jankowski, prof. UWM - ds. kształcenia i promocji

6

WMiI

19.04

dr hab. Jan Jakóbowski, prof. UWM

 

prof. dr hab. Aleksy Tralle, prof. zw. – ds. nauki

dr Piotr Artiemjew – ds. kształcenia

dr Aleksandra Kiślak-Malinowska – ds. studenckich

7

WMW

8.04.

prof. dr hab. Bogdan Lewczuk

prof. dr hab. Andrzej Koncicki – ds. rozwoju i współpracy z gospodarką

prof. dr hab. Krzysztof Wąsowicz – ds. nauki

dr hab. Przemysław Sobiech, prof. UWM – ds. studiów

8

WNE

27.04.

prof. dr hab. Roman Kisiel

dr hab. Anna Organiściak-Krzykowska, prof. UWM – ds. nauki i współpracy międzynarodowej

dr hab. Mariola Grzybowska-Brzezińska – ds. toku studiów

dr Tomasz Wierzejski – ds. planów i programów kształcenia

9

WNM

14.04.

prof. dr hab. n. med. Andrzej Rynkiewicz

prof. dr hab. n.med. Tomasz Stompór - ds. nauki

dr hab. n. med. Elżbieta Jarocka Certa - ds. dydaktyki

prodziekan ds. kształcenia (wybory 12.05.)

10

WNS

20.04.

dr hab. Sławomir Przybyliński, prof. UWM

dr hab. Marcin Chełminiak – ds. studenckich,

dr Cezary Kurkowski - ds. kształcenia i rozwoju
dr hab. Joanna Ostrouch-Kamińska, prof. UWM - ds. nauki i współpracy międzynarodowej

11

WNT

31.03.

dr hab. inż. Adam Lipiński, prof. UWM

prof. dr hab. inż. Dariusz Choszcz - ds. rozwoju i współpracy

prof. dr hab. inż. Marek Markowski - ds. nauki i promocji

dr inż. Jerzy Domański – ds. studenckich

dr inż. Sławomir Wierzbicki - ds. kształcenia

12

WNoŻ

12.04.

prof. dr hab. inż. Małgorzata Darewicz, prof. zw.

dr hab. Krzysztof Bryl, prof. UWM - ds. nauki i współpracy z zagranicą

dr hab. inż. Anna Sylwia Tarczyńska - ds. kształcenia

dr inż. Aleksander Kubiak - ds. studenckich

13

WNoŚ

22.04.

dr hab. inż. Ewa Paturej, prof. UWM

prof. dr hab. Małgorzata Jankun-Woźnicka - ds. nauki

dr hab. Jarosław Jaszczur- Nowicki, prof. UWM – ds. studenckich

dr hab. inż. Urszula Filipkowska, prof. UWM – ds. kształcenia

14

WPiA

15.04.

godz. 13.

prof. dr hab. Jerzy Kasprzak

dr hab. Przemysław Dąbrowski – ds. nauki

dr hab. Mariola Lemonnier, prof. UWM - ds. rozwoju i kontaktów z zagranicą

dr hab. Justyna Karaźniewicz - ds. dydaktyki

dr Robert Dziembowski - ds. studenckich

15

WSTiS (Ełk)

25.04.

ks. prof. Wojciech Guzewicz

nie ma tej funkcji

 

16

WS

25.04.

prof. dr hab. Benedykt Błoński, prof. zwyczajny

dr Grażyna Kobrzeniecka-Sikorska

17

WT

 

ks. dr hab. Marek Żmudziński

dr hab. Katarzyna Parzych-Blakiewicz, prof. UWM – ds. nauki

ks. dr hab. Zdzisław Kieliszek –ds. kształcenia

ks. dr Karol Jasiński –ds. studenckich

w kategorii