VI Międzynarodowy Kongres Silników Spalinowych

Dwustu trzydziestu uczonych, w tym 30 z zagranicy przyjechało do Olsztyna na VI Międzynarodowy Kongres Silników Spalinowych. Wszystkim przyświeca jeden cel: posłuchać, co nowego światowa nauka ma do powiedzenia w kwestii silników spalinowych.

Silniki spalinowe to przedmiot zainteresowania nie tylko uczonych, kierowców czy mechaników samochodowych. Aż 80% transportu ludzi i towarów na świecie odbywa się za pomocą pojazdów napędzanych tymi silnikami. Jeśli zatem ktoś nie jest posiadaczem pojazdu to i tak od jakiegoś środka transportu zależy, choćby pośrednio.

Tematyka kongresu obejmuje nowe osiągnięcia w dziedzinie konstrukcji, badań i produkcji silników spalinowych, materiałów eksploatacyjnych i zagadnienia ekologii. Uczestnicy kongresu zgłosili 160 referatów. Zagadnienia ogólne zostały ujęte w sesje plenarne, natomiast szczegółowe przewidziano dla sesji technicznych i posterowych.

- Ten kongres od strony organizacyjnej to duże przedsięwzięcie, ale dajemy sobie ze wszystkim radę. To także ważne wydarzenie naukowe. Cieszę się, że mogę w im brać udział, bo właśnie wysłuchałem referatu naukowca z USA, który przedstawiał wyniki swoich badań nad zasilaniem silnika wysokoprężnego skroplonym gazem ziemnym CNG. My też się tym zajmujemy od kilku lat. To znaczy, że ze swoimi badaniami znajdujemy się w głównym światowym nurcie – podkreśla dr hab. inż. Andrzej Piętak, prof. UWM, kierownik Katedry Mechatroniki i Edukacji Techniczno-Informatycznej, główny organizator kongresu.

Główny składnik gazu CNG to metan, a główny produkt spalania - para wodna. Dzięki temu spalanie przebiega wolniej, silnik pracuje ciszej niż na benzynie czy ON. Ma on najwyższą liczbę oktanową wśród paliw silnikowych, więc daje znaczną oszczędność na paliwie.

Kongresowi towarzyszy pokaz pojazdów o napędzie hybrydowym – spalinowo elektrycznym oraz pokaz pojazdów wojskowych. Producenci różnego rodzaju urządzeń i systemów usprawniających pracę silników i poprawiających czystość wydalanych spalin również prezentują swoje osiągnięcia.

Uroczyste otwarcie obrad nastąpiło 22 czerwca w auli Centrum Konferencyjnego przy ul. Dybowskiego. Kongres potrwa do środy 24. 06. Jego organizatorem jest Wydział Nauk Technicznych UWM przy współudziale Polskiego Towarzystwa Naukowego Silników Spalinowych. Kongres honorowym patronatem objęli: minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Lena Kolarska-Bobińska oraz minister gospodarki Janusz Piechociński.

lek

w kategorii