UWM i OBRAM rozpoczną kształcenie dualne

podpisanie umowy pomiędzy UWM a firmą OBRAM
Od października tego roku Uniwersytet Warmińsko-Mazurski rozpocznie kształcenie dualne. Władze uczelni podpisały umowę z firmą OBRAM o uruchomieniu tego nowatorskiego na polskich uczelniach modelu kształcenia (11.05.).

UWM jako jeden z pierwszych uniwersytetów w Polsce wprowadza do oferty dydaktycznej kształcenie dualne. Model ten zakłada kształcenie na uczelni oraz bezpośrednio w firmie, z dużym udziałem płatnych praktyk zawodowych. Praca dyplomowa będzie przygotowywana w firmie i zgodnie z założeniami ma zawierać konkretne rozwiązania do wykorzystania w praktyce. Na tak wykształconego specjalistę już będzie czekać praca.

Partnerem Uniwersytetu w prowadzeniu takiego systemu chce być firma OBRAM, lider w branży spożywczej, wchodząca w skład koncernu Tetra-Pak. Stosowną umowę inicjującą ten model kształcenia rektor UWM prof. Ryszard Górecki podpisał 11 maja z przedstawicielami firmy OBRAM – Zbigniewem Raczyńskim, prezesem zarządu oraz Janem Wiśniewskim – wiceprezesem zarządu.

Kształcenie dualne poprowadzą Wydział Nauki o Żywności na kierunku technologia żywności i żywienie człowieka, specjalność technologia mleczarska oraz na kierunku inżynieria przetwórstwa żywności i Wydział Nauk Technicznych na kierunkach mechanika i budowa maszyn oraz mechatronika. W procesie rekrutacji wezmą udział przedstawiciele OBRAM-u.

Uniwersytet kieruje taki model kształcenia do najlepszych studentów. Jak podkreśla rektor prof. Ryszard Górecki, jednym z warunków zakwalifikowania się będzie bardzo dobra znajomość języka angielskiego kandydatów.

- To warunek niezbędny, aby po skończeniu studiów dobrze pracować w firmie, która funkcjonuje na wielu rynkach Europy – zaznacza prof. R. Górecki.

Koordynatorem kształcenia dualnego na Uniwersytecie jest prof. Jerzy Przyborowski, prorektor ds. kształcenia i studentów.

- Jestem ogromnie zadowolony, że doszło do podpisania tego typu umowy z firmą OBRAM Tetra-Pak. Liczymy, że teraz firma w swoim procesie rekrutacji wyłoni najlepszych kandydatów do tego typu kształcenia. Ideą kształcenia dualnego jest bowiem kształcenie na potrzeby firmy, z udziałem firmy i według programu opracowanego wspólnie z firmą – dodaje prof. Jerzy Przyborowski.

Jak informuje prof. J. Przyborowski, kolejnym etapem będzie podpisanie umów już bezpośrednio pomiędzy uczelnią, firmą a studentami zakwalifikowanymi do kształcenia dualnego.

Firma OBRAM współpracuje z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim od wielu lat. Jej przedstawiciele również nie kryją radości z podpisania umowy z uczelnią.

- To początek jeszcze bardziej dynamicznego rozwoju OBRAM-u ponieważ firma to ludzie, a ludzie muszą być odpowiednio przygotowani i wykształceni. Jesteśmy bardzo mocno zainteresowani możliwością uczestniczenia także w procesie kształcenia fachowców. Zgodnie z przyjętą przez nas strategią rozwoju firmy chcemy zatrudnić dodatkowo ok. 40 inżynierów i technologów żywności, głównie mleczarstwa oraz mechaników, automatyków i informatyków. W firmie pracuje obecnie ok. 90 inżynierów, 70 to absolwenci UWM. Jesteśmy firmą międzynarodową i chcemy być szansą dla młodych ludzi, chcemy dać im dobre warunki pracy i rozwoju zawodowego – mówi prezes zarządu Zbigniew Raczyński.

Prof. Małgorzata Darewicz, dziekan Wydziału Nauki o Żywności, zwraca uwagę, że wydział jest dobrze przygotowany do prowadzenia takiego modelu kształcenia.

- Mamy ponad 70-letnią tradycję kształcenia inżynierskiego kadr na potrzeby przemysłu spożywczego w Polsce i nie tylko. To doświadczenie przekłada się na wspaniałą kadrę merytorycznie przygotowaną, aby takie kształcenie mogło się na wydziale odbywać – mówi prof. M. Darewicz.

Kształcenie dualne ruszy na wydziale już od października. Na obu wytypowanych kierunkach (technologia żywności i żywienie człowieka oraz inżynieria przetwórstwa żywności) wydział proponuje w pierwszym roku kształcenia po 3 miejsca.

Umowa z firmą OBRAM nie jest jedynym tego typu porozumieniem, jakie Uniwersytet Warmińsko-Mazurski zawarł w ostatnim czasie. Kształceniem dualnym na naszej uczelni zainteresowana jest także firma Michelin, potentat na rynku produkcji opon, z którą list intencyjny w sprawie rozpoczęcia kształcenia dualnego uczelnia podpisała w październiku ubiegłego roku. Podobnym kształceniem zainteresowana jest również firma Szynaka Meble.

mah

w kategorii