UWM i Michelin inaugurują studia dualne

zajęcia na WNT
Zapraszamy w czwartek 28 czerwca na uroczyste wręczenie listów nominujących studentom Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego rozpoczynającym w październiku 2018 r. studia dualne w firmie Michelin Polska S.A.

Spotkanie odbędzie się o godz. 11.00 w budynku Starej Kotłowni (Kortowo, ul. Prawocheńskiego) w sali 102.

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski jest pierwszym polskim uniwersytetem typu klasycznego, który włącza do oferty dydaktycznej model studiów dualnych, zakładający kształcenie na uczelni oraz bezpośrednio w firmie, z dużym udziałem płatnych praktyk zawodowych.

Listy nominujące odbierze 3 studentów kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji Wydziału Nauk Ekonomicznych oraz 3 studentów kierunku mechanika i budowa maszyn Wydziału Nauk Technicznych.

Projekt studiów dualnych zakłada łączenie wiedzy zdobytej na studiach z praktycznym przygotowaniem do zawodu realizowanym w firmie. Studenci odbywający studia dualne będą mogli zdobyć praktyczne umiejętności i poznać najnowsze technologie wykorzystywane w produkcji. Firma Michelin zorganizuje i przeprowadzi praktyki studenckie (zawodowe) wraz z zajęciami dydaktycznymi, w tym również zajęciami kształcenia zawodowego, za które student otrzyma wynagrodzenie – stypendium.

Podczas spotkania obecni będą prof. Jerzy Przyborowski, prorektor ds. kształcenia i studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego; prof. Roman Kisiel, dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych oraz prodziekani: dr hab. Mariola Grzybowska-Brzezińska, dr Tomasz Wierzejski, a także prof. Dariusz Choszcz, dr inż. Jerzy Domański i dr hab. inż. Sławomir Wierzbicki - prodziekani Wydziału Nauk Technicznych.

W spotkaniu udział wezmą także przedstawiciele firmy Michelin Polska S.A.; Agata Trzcianowska – dyrektor personelu fabryki, Bronislaw Reddig - szef zarządzania kompetencjami, Tomasz Matusiak - koordynator szkoleń organizacja przemysłowa, Damian Banaczek - kierownik platformy Biura Konstrukcyjnego, Radosław Mogielnicki  - koordynator utrzymania ruchu, Wlodzimierz Flasza - kierownik ds. szkoleń zawodowych, Katarzyna Dalba – kierownik Centrum Rekrutacji.