UWM członkiem zwyczajnym KRAUM

pierwsza inauguracja w Collegium Medicum
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski otrzymał status członka zwyczajnego Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych.

Konferencja Redaktorów Akademickich Uczelni Medycznych (KRAUM) pozytywnie rozpatrzyła wniosek złożony 20 lipca 2017 r. przez prof. Wojciecha Maksymowicza, prorektora UWM ds. uczelni medycznej. 11 października UWM otrzymał status członka zwyczajnego KRAUM. Ma to związek z powstałym w tym roku na Uniwersytecie Collegium Medicum, które tworzą dwa wydziały: Lekarski i Nauk o Zdrowiu.

Konferencja Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych jest autonomicznym zgromadzeniem rektorów, której celem jest umocnienie współpracy między uniwersytetami medycznymi i Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego. W skład KRAUM wchodziły do tej pory: Gdański Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum w Bydgoszczy, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Uniwersytet im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.

Współpraca uczelni polega na:

- wprowadzeniu wspólnego stanowiska rektorów oraz dyrektora CMKP i wyrażaniu opinii w sprawach związanych z kształceniem przed i podyplomowym w zakresie nauk medycznych oraz we wszystkich innych sprawach dotyczących społeczności akademickiej publicznych wyższych szkól medycznych.

- inspirowaniu i koordynowaniu współpracy publicznych wyższych szkół medycznych.

- podejmowaniu w granicach obowiązującego prawa wszelkich czynności zmierzających do rozwoju wyższego szkolnictwa medycznego oraz nauk medycznych.

- wprowadzeniu wspólnego stanowiska rektorów i wyrażaniu opinii w sprawach szpitali klinicznych, dla których organem tworzącym są uczelnie medyczne oraz CMKP.

- reprezentowaniu wspólnych interesów, a także podejmowaniu działań prowadzących do efektywnej współpracy stowarzyszonych uczelni medycznych w zakresie prowadzonej działalności dydaktycznej, naukowo – badawczej, organizacyjnej,

- występowaniu w sprawach dotyczących środowiska uczelni medycznych wobec organów władzy państwowej,

- działaniu umożliwiającemu swobodną wymianę studentów i pracowników uczelni medycznych w kraju i za granicą,

Konferencja Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych została powołana w 1989r. przez prof. Antoniego Pruszewicza, ówczesnego Rektora Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Pierwotny KRAMP ( Konferencja Rektorów Akademii Medycznych w Polsce) reprezentował problematykę oraz interesy medycznych szkół akademickich wobec Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego (m.in. próbował nie dopuścić do pozbawienia akademii medycznych szpitali klinicznych).

syla